Центр європейської інформації в м. Запоріжжя

Головна Про наш центр Анонси Новини Контакти Портал Мережі

Головна » Бібліотека

Бібліотека

8 грудня 2011

Україна та європейська інтеграція: правовий вимір

Бібліографічний покажчик
Розділ 1. Теоретичні аспекти інтеграції України в європейський правовий простір

1. Азральян Д. Б. Етапи та стратегії адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу / Д. Б. Азральян // Майбутні юристи про права і свободи громадян : зб. студент. наук. статей / за заг. ред. С. М. Тимченка і Т. О. Коломоєць. – Запоріжжя, 2008. – С. 5-7. – Бібліогр.: 3 назв.
2. Асланян Г. Проблеми удосконалення інституційних механізмів європейської інтеграції України / Г. Асланян, Д. Ковриженко // Часопис ПАРЛАМЕНТ. – 2005. – № 5. – С. 19-28.
3. Аслаян Г. Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу / Г. Аслаян // Часопис ПАРЛАМЕНТ. – 2004. – № 2. – С. 12-14.
4. Баймуратов М. Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу : політико-правовий аналіз / М. Баймуратов, С. Максименко // Право України. – 2001. – № 10. – С. 101-104.
5. Бандурка О. М. Внесення змін до проекту Закону України "Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу" / О. М. Бандурка, К. М. Рудой // Наше право. – 2004. – № 1. – С. 11-16.
6. Баронін А. Вплив юридичного врегулювання кордонів Євросоюзом в політичному процесі інтеграції України / А. Баронін // Право України. – 2003. – № 2. – С. 142-145.
7. Білозерська Т. О. Інституційний механізм адаптації законодавства України до норм та стандартів ЄС / Т. О. Білозерська // Право і безпека. – 2007. – № 6'2. – С. 15-21.
8. Бондаренко І. Адаптація законодавства України до європейського законодавства - один з пріоритетних напрямів реформування правової системи України / І. Бондаренко // Право України. – 2002. – № 7. – С. 63-65.
9. Вечерко В. "Перешкоди на шляху України до ЄС є значними, але їх можна подолати" : [розмова з Народним депутатом, першим заст. Голови ВР України з питань європейської інтеграції Володимиром Вечерком / спілкувався О. Ніколайчик] // Юридична газета. – 2008. – 29 січня (№ 3-4). – С. 14-15.
10. Воротін В. Державна європейська інтеграційна політика розвитку України / В. Воротін // Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України. – 2002. – № 1. – С. 33-44.
11. Ганзенко О. О. Інтеграція у Європейське Співтовариство - стратегічний курс розвитку української держави і права: деякі культурологічні аспекти / О. О. Ганзенко // Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю на етапі реформування кримінального судочинства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 14-15 травня 2002 р. м. Запоріжжя : у 2 ч. / голова оргком. М.В.Тищенко. – Запоріжжя, 2002. – Ч. 1. – С. 171-173.
12. Ганзенко О. О. Теоретичні аспекти інтеграції України в європейський культурно-правовий простір [Електронний ресурс] / О. О. Ганзенко // Вісник Запорізького національного університету. Серія: Юридичні науки. – Запоріжжя, 2009. – № 1. – С. 23-27. – Режим доступу: http://ebooks.znu.edu.ua/files/Fakhovivydannya/vznu/juridichni/2009_1/23-27.pdf.
13. Гернфельд Г. -. Загальнодержавна програма адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу / Г.-Г. Гернфельд // Законотворчість. Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним та європейським правом : зб. наук.-практич. матеріалів / гол. ред. ради В.О.Зайчук; авт. О.В.Богачова, Г.-Г.Гернфельд, Т.Л.Гладкова та ін. – К., 2001. – С. 34-37. – (Бібліотека Української школи законотворчості ; вип. 4.).
14. Гурнак В. Про необхідність прискорення адаптації українського законодавства до євростандартів / В. Гурнак, М. Гурнак // Економіст. – 2007. – № 6. – С. 44-45. – Бібліогр.: 3 назв.
15. До Європи обіцяють дослухатися : [кроки щодо модернізації країни влада звірятиме з рекомендаціями Венеціанської комісії] // Урядовий кур'єр. – 2011. – 11 червня (№ 106). – С. 3.
16. Друзенко Г. Реформування механізму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу / Г. Друзенко // Юридична Україна. – 2003. – № 7. – С. 48-54.
17. Дудар С. К. Сучасний стан та тенденції здійснення теоретико-правових досліджень процесу європейської правової інтеграції в Україні / С. К. Дудар // Держава і право. – 2010. – № 48. – С. 10-16.
18. Железняк Н. Проблеми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу / Н. Железняк // Право України. – 2004. – № 11. – С. 140-143.
19. Законотворчість. Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним та європейським правом : зб. наук.-практ. матеріалів / гол. ред. ради В.О.Зайчук; авт. О.В.Богачова, Г.-Г.Гернфельд, Т.Л.Гладкова та ін. - К. : ТОВ АТОПОЛ інк, 2001. – 200 с. - (Бібліотека Української школи законотворчості ; Вип. 4.).
20. Зеркаль О. В. Загальний нарис розвитку співробітництва між Україною та ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки / О. В. Зеркаль // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2011. – № 6. – С. 11-17.
21. Катеринчук І. Проблема управління адаптацією права України до права ЄС у вітчизняній та зарубіжній думці / І. Катеринчук // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 10. – С. 158-161.
22. Качка Т. Загальний огляд стану адаптації законодавства України до законодавства ЄС / Т. Качка // Часопис ПАРЛАМЕНТ. – 2005. – № 8. – С. 12-16.
23. Косович, В. Міжнародне право як засіб вдосконалення нормативно-правових актів України / В. Косович // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2011. – № 54. – С. 16-28.
24. Костюк С. М. Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу: стан, проблеми та перспективи / С. М. Костюк // Науковий вісник Дипломатичної академії України / ред. Тупчієнко Л.С. – К, 2000. – Вип. 4 : Європа: поступ у ХХI століття (історія, сучасний стан, перспективи). – С. 196-202.
25. Костюченко Я. М. Правове регулювання співробітництва України і Європейського Союзу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Я. М. Костюченко. - К., 2010. - 18 с
26. Кравчук І. Адаптація права України до права Європейського Союзу: цілі, етапи, пріоритети / І. Кравчук // Право України. – 2004. – № 10. – С. 132-135.
27. Кравчук І. Контроль правотворчого процесу з метою адаптації права України до права ЄС / І. Кравчук // Право України. – 2005. – № 4. – С. 75-77.
28. Кравчук І. Реформування інституційного механізму адаптації права України до права ЄС / І. Кравчук // Право України. – 2005. – № 1. – С. 16-20.
29. Кравчук І. Стратегічне планування європейської інтеграції України / І. Кравчук // Право України. – 2008. – № 12. – С. 112-117. – Бібліогр.: 18 назв.
30. Куровська І. А. Розв`язання проблем гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу як передумова інтеграції України до Європейських Співтовариств : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / І. А. Куровська. - К., 2007. - 20 с.
31. Куровська І. А. Розв`язання проблем гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу як передумова інтеграції України до Європейських Співтовариств : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / І. А. Куровська. - К., 2007. - 20 с.
32. Лаба О. В. Право Європейського Союзу та право України: теоретико-правові проблеми співвідношення та гармонізації (1991 - 2004 рр.) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук :12.00.01 / О. В. Лаба. - К., 2005. - 21 с.
33. Лавринович О. В. Про стан виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу : виступ Міністра юстиції України на пленарному засіданні Верховної Ради України 21 березня 2007 р. / О. В. Лавринович // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2007. – № 4. – С. 5-26.
34. Макаруха З. Вироблення та реалізація стратегії інтеграції України в ЄС: правовий аналіз / З. Макаруха // Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. праць / ред. кол. Л.В.Губерський (гол. ред.) та ін. – К., 2010. – Вип. 89, Ч. І. – С. 134-136. – Бібліогр.: с. 136.
35. Минькович-Слободяник О. В. Правова політика у сфері інтеграції з Європейським Союзом / О. В. Минькович-Слободяник // Держава і право. – 2008. – № 41. – С. 98-105.
36. Мурзагалієва, Д. Міжнародні правові аспекти інтеграційних процесів / Д. Мурзагалієва // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 6. – С. 168-170.
37. Пересунько С. И. Правовые стандарты Объединенной Европы: проблемы адаптации и унификации законодательства Украины в соответствии с новой технологией правовой реформы / С. И. Пересунько // Наш девиз. – 2004. – № 1-2. – С. 36-39.
38. Плавич В. Системна інтеграція України до Європейського Союзу / В. Плавич // Юридична Україна. – 2004. – № 2. – С. 4-9.
39. Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу : Євроінтеграційні процеси в Україні // Наука сьогодні. – 2004. – № 30. – С. 13-16.
40. Про затвердження плану заходів щодо виконання у 2011 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2011 р. № 790-р // Урядовий кур'єр. – 2011. – 12 жовтня (№ 188). – С. 10-14.
41. Про затвердження плану першочергових заходів щодо інтеграції України до Європейського союзу на 2011 рік: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 р. № 612-р // Урядовий кур'єр. – 2011. – 29 липня (№ 137). – С. 11.
42. Радченко О. І. Нормативне забезпечення процесу адаптації законодавства України до законодавства ЄС / О. І. Радченко // Право і суспільство. – 2011. – № 2. – С. 73-78. – Бібліогр.: 15 назв.
43. Самойленко Г. В. Питання адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу / Г. В. Самойленко // Влада. Людина. Закон. – 2007. – № 3. – С. 25-27.
44. Смирнов М. Інституційна реформа в Україні - передумова інтеграції до Європейського Союзу / М. Смирнов, Р. Комісарчук // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – № 9. – С. 77-89.
45. Смирнова К. Європейська інтеграція України: актуальні питання / К. Смирнова // Право України. – 2011. – № 5. – С. 148-152.
46. Стрижак Н. Нормативно-правове забезпечення управління процесом адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу / Н. Стрижак // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2007. – № 4. – С. 171-177.
47. Сюр Н. В. Правова інтеграція України до Європейського Союзу: теоретико-правове дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Н. В. Сюр. - К., 2006. - 20 с.
48. Тимчук О. Л. Проблеми визначення місця України на правовій карті світу в контексті європейської інтеграції / О. Л. Тимчук // Держава та регіони. Серія: Право. – 2006. – № 1. – С. 96-100.
49. Трубіна М. В. Теоретико-прикладні аспекти адаптації законодавства України до законодавства європейських співтовариств / М. В. Трубіна // Економіка. Фінанси. Право. – 2011. – № 4. – С. 36-39. – Бібліогр.: 14 назв.
50. Україна - Європейський Союз : зібрання міжнародних договорів та інших документів (1991-2009). - К. : ЮСТІНІАН, 2010. - 608 с.
51. Ченкова В. Г. Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу / В. Г. Ченкова // Правова держава очима молодих дослідників. – Одеса, 2002. – С. 311-316.
52. Череватий С. В. Розвиток ідей європейської інтеграції та її значення для України / С. В. Череватий // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї / гол. ред. кол. М.І.Михальченко. – К., 2010. – Вип. 19. – С. 359-367. – Бібліогр.: с. 367.
53. Чечетов М. Модернізація країни - ключ до європейського дому / М. Чечетов // Голос України. – 2011. – 4 жовтня (№ 184). – С. 3.
54. Чумак Т. Адаптація нормативно - правових актів України до законодавства Європейського Союзу / Т. Чумак // Вісник податкової служби України. – 2003. – № 1. – С. 7-10.
55. Шепель А. О. Деякі правові аспекти європейської інтеграції України / А. О. Шепель // Часопис Київського університету права. – 2002. – № 2. – С. 70-78.
56. Шепель А. О. Деякі правові аспекти європейської інтеграції України / А. О. Шепель // Часопис Київського університету права. – 2002. – № 1. – С. 81-90.

Зміст покажчика:
Теоретичні аспекти інтеграції України в європейський правовий простір
Проблеми адаптації конституційного законодавства
Проблеми інтеграції адміністративно-правової системи України
Фінансове та податкове право в умовах європейської інтеграції України
Основні напрями вдосконалення цивільного права України
Адаптація трудового права України до міжнародних стандартів
Земельне та екологічне право України на шляху до ЄС
Проблеми реформування кримінального та кримінально-виконавчого права України
Цивільний та кримінальний процесу країни та європейські стандарти судочинства
Європейський вимір реформування судових та правоохоронних органів

Повністю зі змістом покажчика можна ознайомитися на сайті наукової бібліотеки Запорізького національного університету : http://library.znu.edu.ua/bibliofraf/ukrayina-_s_pravo.pdf

Бібліотека

22 вересня 2011

Економічні аспекти інтеграції України до ЄС

Інформаційно-бібілографічний список літератури.
Кількість відібраних джерел - 578.
Повністю зі списком можна ознайомитися у Центрі європейської інформації
.
1 "Європейський споживач створює певні вимоги до рівня обслуговування": [ЄС зацікавлений у підвищенні обізнаності українських споживачів] // Євробюлетень. – 2009. – № 1, січень. – С. 8-9.
2. "Зона вільної торгівлі буде надзвичайно важливою для наших відносин" // Євробюлетень. – 2008. – № 2, лютий. – С. 4-5.
3.. "Нинішня криза підштовхує до створення міцної європейської енергетичної політики" // Євробюлетень. – 2009. – № 2, лютий. – С. 6.
4. 2010-й: хронологія відносин : [між Євросоюзом і Україною] // Євробюлетень. – 2010. – № 12,грудень. – С. 9.
5. 50 причин любить ЕС // МИГ. – 2007. – № 29 марта (№13). – С. 4.
6. TACIS в Україні: Кроки Євросоюзу на підтримку розвитку системи страхування від нещасних випадків на виробництві // Профспілки України. – 2005. – № 2, берез.- квітень. – С. 61-64.
7. Британська торгова місія в Україні // Діловий вісник. – 2002. – №5. – С.4.
8. Брюсель закликає дотримуватися зобов'язань щодо допомоги на розвиток : Європейська Комісія оприлюднила повідомлення "ЄС як глобальний партнер для розвитку" // Євробюлетень. – 2008. – № 5, травень. – С. 23.
9. Брюссель порилюднив подальші плани щодо ЄПС [Європейської політики сусідства]: у центрц уваги будуть торгівля, візи й заморожені конфлікти // Євробюлетень. – 2008. – № 1, січень. – С. 13.
10. Бюджетний процес в ЄС: без компромісів не обійтится // Євробюлетень. – 2010. – № 11,листопад. – С. 4-5.
11. Великомасштабний пілотний проект Євросоюзу "TACIS" в Україні : Євроінтеграційна стратегія регіонів : [Донецька область] // Наука сьогодні. – 2008. – № 29. – С. 15-16.
12. Визначено розмір передвступної допомоги на 2008-2010 роки // Євробюлетень. – 2008. – № 10, жовтень. – С. 15.
13. Використання світових рейтингів для визначення пріоритетних напрямів розвитку України (місце України у світових рейтингах: останні тенденції) // Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави : національна доповідь / за заг. ред. В.М. Гейця та ін. – К., 2009. – С. 351-366.
14. Відносини Україна - ЄС. Паспортна довідка (1991-2004 рр.) // Україна на шляху до Європи / Упоряд. В.І.Шкляр, А.В.Юрченко. – К., 2006. – С. 481-492.
15. Внешнеэкономические отношения Украины со странами ЕС в январе - июне 2004 года // Обзор украинского рынка. – 2004. – №12. – С. 8-9.
16. Вплив світової кризи на Україну та антикризова стратегія її соціально-економічного розвитку. Динаміка фінансово-економічної кризи та її можливий вплив на економіку України // Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави : національна доповідь / за заг. ред. В.М. Гейця та ін. – К., 2009. – С. 318-343.
17. Входження освіти і науки України в європейське інформаційне та освітнє поле як вагомий чинник економічного, соціального, інтелектуального, інноваційного-технологічного та культурного розвитку : [проекти ЄС, в реалізації яких братимуть участь українські ВНЗ. Підрозділ розділу 1] // Вища освіта України і Болонський процес. – Тернопіль, 2004. – С. 31-39.
18. Давний партнер - это надежно. Перспективы экономического сотрудничества Украины с Болгарией // Обзор украинского рынка. – 2002. – №4. – С.21.
19. Два завдання митного союзу: [Європейський митний союз] // Євробюлетень. – 2008. – № 11, листопад. – С. 11.
20. ЕВРО - денежные знаки Европейского Союза : справочное пособие. – 5-е изд., испр. и доп. – М. : ИПК "ИнтерКрим-пресс", 2007. – 84 с. – (Валюты мира).
21. Европейский Союз [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ebooks.znu.edu.ua/files/2007/08/edu_29sept2006_343.rar.
22. Економіка України в євроінтеграційних процесах : науковий збірник. – Львів : Інтереко, 2004. – 758 с. – (Формування ринкової економіки в Україні ; Спецвипуск 13).
23. Економічна інтеграція в рамках ЄС // Європейські студії : навч.-метод. матеріали до засідань Полтавського молод. Євроклубу / авт-упоряд. Т.А.Устименко. – Полтава, 2003. – С. 69-88.
24. Економічне співробітництво України з ЄС і НАТО: стан, виклики та пріоритети розвитку // Стратегія і тактика, стан соціально-економічного розвитку України : науково-інформаційний збірник / за заг. ред. В.П.Горбуліна. – К., 2006. - Вип. 32. – С. 329-351.
25. ЄВРО. Економічний вимір інтеграції : аналітичний щорічник. Вип.2 / наук. ред. Дергачов О.П. – К. : Європейська комісія, 2003. – 80 с.
26. Європа зацікавлена у гармонічній інтеграції України в економіку ЄС // Діловий вісник. – 2010. – № 9. – С. 6.
27. Європейська соціальна хартія (переглянута) // Голос України. – 2006. – 30 листопада (№ 227). – С. 18-21.
28. Європейська Хартія для малих підприємств вкорінюється в Україні // Євробюлетень. – 2009. – № 5, травень. – С. 11.
29. Європейське інноваційне табло - інструмент гармонізації науково-технічної політики країн ЄС // Наука сьогодні. – 2007. – № 28. – С. 15-16.
30. Європейський вектор економічного розвитку = European vector of economic development : збірник наукових праць. / голов. ред. Б.І.Холод. – Дніпропетровськ : Вид-во ДУЕП, 2007. Вип. 1. – 184 с.
31. Європейський вибір України - невід'ємна складова її подальшого розвитку: Хронологія подій із налагодження співробітництва України і Європейського Союзу : [підрозділ розділу 1 "Євроінтеграція України як чинник соціально-економічного розвитку держави. Роль освіти в розвитку партнерства України з іншими державами"] // Вища освіта України і Болонський процес. – Тернопіль, 2004. – С. 5-19.
32. Європейські компанії запрошують на стажування українських менеджерів // Євробюлетень. – 2004. – № 8. – С. 6.
33. Євросоюз завершує розробку нової молодіжної стратегії // Євробюлетень. – 2009. – № 10. – С. 21.
34. Євросоюз: показники експорту-імпорту // Євробюлетень. – 2005. – № 11. – С. 13.
35. ЄС - найбільший торговий партнер України // Євробюлетень. – 2008. – № 2. – С. 5.
36. ЄС допомагає сільським підприємствам України // Євробюлетень. – 2005. – № 8. – С. 24.
37. За досвідом до Берліна: керівники кількох відомств ознайомилися з німецькими методами підтримки МСП // Євробюлетень. – 2007. – № 7-8. – С. 7.
38. Інституційні реформи в ЄС : аналітичний щорічник / наук. ред. Дергачов О.П. – К. : Європейська комісія, 2003. - Вип. 4.– 74 с.
39. Інструменти державного забезпечення економічного співробітництва : пріоритетні завдання економічного співробітництва України з країнами-членами ЄС та НАТО // Стратегія соціально-економічного розвитку індустріально-розвинутих країн світу: проблеми і перспективи України : науково-інформаційний збірник / за заг. ред. В.П.Горбуліна. – К., 2006. – Вип. 32. - С. 101-103. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України).
40. Інтеграція України до ЄС в контексті охорони довкілля // Екологія. Право. Людина. – 2006. – № 1. – С. 19-22.
41. Ключове завдання України за умов посилення євроінтеграційних процесів - формування нової моделі конкурентоспроможної економіки // Наука сьогодні. – 2007. – № 3. – С. 15-16.
42. Матеріали круглого столу "Стратегія європейської інтеграції України в сучасних умовах" / підгот. Т.В. Злуніцина // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2009. – № 3. – С. 116-165.
43. Міжнародна міграція та розвиток України в контексті європейської інтеграції : збірник матеріалів міжнародної конференції (16 жовтня 2007 р., м.Київ) / за заг. ред. О.С.Власюка. – К. : Фоліант, 2008. – 264 с.
44. Міжнародні організації : навч. посіб. рек. МОНУ / за ред. Ю.Г.Козака. – К. : ЦУЛ, 2003. – 288 с.
45. На гуманітарну допомогу ЄС виділяє понад 700 мільйонів євро щорічно // Євробюлетень. – 2008. – № 9. – С. 14.
46. Найважливіша спільна політика: на сільське господарство йде мало не половина бюджету ЄС // Євробюлетень. – 2007. – № 7-8. – С. 14-15.
47. Науково-технічне співробітництво України та ЄС : [підрозділ розділу 1 " Євроінтеграція України як чинник соціально-економічного розвитку держави. Роль освіти в розвитку партнерства України з іншими державами"] // Вища освіта України і Болонський процес. – Тернопіль, 2004. – С. 23-31.
48. Національна економіка України в світовому інтеграційному процесі : матеріали VII Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і студентів, м.Чернівці, 11 квітня 2008 року: збірка. – Чернівці : Рута, 2008. – 293 с. – (Присвячена 125-річчю з дня народження Й.А.Шумпетера).
49. Немецкий бизнес в Украине // Корреспондент. – 2003. – № 7. – С. 43-49.
50. Нова політика сусідства: план дій Україна - ЄС : [ознаки євроінтеграційного курсу] // Наука сьогодні. – 2005. – № 7. – С.13-14.
51. Объединение с Европой: Одной из главных задач Украины является ее интеграция в Европейское сообщество // Обзор украинского рынка. – 2005. – № 11. – С. 12-14.
52. Основи європейської та євроатлантичної інтеграції України : навчальний посібник рек.МОНУ / за заг. ред. В.П.Горбуліна. – К. : Євроатлантикінформ, 2006. – 416 с. – (Формування і реалізація державної політики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України).
53. Основні виклики співробітництва України з ЄС та НАТО // Стратегія соціально-економічного розвитку індустріально-розвинутих країн світу: проблеми і перспективи України : науково-інформаційний збірник / за заг. ред. В.П.Горбуліна. – К., 2006. – Вип. 32. - С. 93-100. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України).
54. Пакт конкурентнонеспроможності: ризиковані французько-німецькі плани щодо тіснішої інтеграції єврозони // Український тиждень. – 2011. – № 8. – С. 34.
55. Перспективи розвитку сільськогосподарських ринків ЄС // Євробюлетень. – 2006. – № 2. – С. 10.
56. Перспективи України в розширеній Європі // Євробюлетень. – 2004. – № 6-7. – С. 7.
57. Підтримка проекту ЄС "Виконання Україною зобов'язань стосовно членства в СОТ і реалізації Європейської політики добросусідства в сільському секторі (секторальний підхід)" // Наука сьогодні. – 2011. – № 8. – С. 13-14.
58. Презентовано нову енергетичну стратегію: Євросоюз має п'ять енергетичних пріоритетів // Євробюлетень. – 2010. – № 12. – С. 19.
59. Принципи державного забезпечення економічного співробітництва : пріоритетні завдання економічного співробітництва України з країнами-членами ЄС та НАТО // Стратегія соціально-економічного розвитку індустріально-розвинутих країн світу: проблеми і перспективи України : науково-інформаційний збірник / за заг. ред. В.П.Горбуліна. – К., 2006. – Вип. 32. - С. 100-101. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України).
60. Пріоритетні завдання економічного співробітництва України з країнами-членами ЄС та НАТО // Стратегія соціально-економічного розвитку індустріально-розвинутих країн світу: проблеми і перспективи України : науково-інформаційний збірник / за заг. ред. В.П.Горбуліна. – К., 2006. – Вип. 32. - С. 73-109. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України).
61. Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект : Сборник научных трудов. Ч.2. – Донецк : Донеччина, 2000. – 252 с.
62. Процесс расширения ЕС и формирования европейского экономического пространства [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ebooks.znu.edu.ua/files/2007/08/edu_29sept2006_901.rar.
63. Развитие внешнеэкономической деятельности в условиях глобализации : монография. – Симферополь : Таврия, 2006. – 282 с.
64. Регіональні торговельні союзи як механізм доступу до ринків розвинутих країн : [євроінтеграційні завдання України] // Наука сьогодні. – 2007. – № 48. – С. 13-14.
65. Розблокування й активізація конкурентного потенціалу економіки України з урахуванням нової розстановки світових сил, міжцивілізаційних взаємовідносин та цивілізаційної адаптації під впливом глобалізації // Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави : національна доповідь / за заг. ред. В.М. Гейця та ін. – К., 2009. – С. 345-350.
66. Розвиток відносин між Україною і ЄС за взаємності сторін: євроінтеграційні канони економічного підйому // Наука сьогодні. – 2010. – № 10-11. – С. 21-22.
67. Розвиток торговельних відносин України та ЄС після останнього етапу його розширення // Стратегія соціально-економічного розвитку індустріально-розвинутих країн світу: проблеми і перспективи України : науково-інформаційний збірник / за заг. ред. В.П.Горбуліна. – К., 2006. – Вип. 32. - С. 161-171. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України).
68. Розпочато роботу зі створення зони вільної торгівлі: відносини ЄС - Україна // Євробюлетень. – 2008. – № 3. – С. 7.
69. Розширення Європейського Союзу: вплив на відносини України з центральноєвропейськими сусідами. – К. : К.І.С., 2004. – 360 с.
70. Розширення ЄС : аналітичний щорічник / наук. ред. Дергачов О.П. – К. : Європейська комісія, 2003. - Вип. 1. – 90 с.
71. Роль Ради Європи у боротьбі з відмиванням "брудних" грошей // Міжнародні фінанси : навчальний посібник / за ред. Ю.Г.Козака та ін. – К., 2007. – С. 455-461.
72. Сотрудничество на перспективу. Экономические отношения Украины с Литвой // Обзор украинского рынка. – 2002. – № 4. – С. 23.
73. Співпраця ЄС з Україною у сфері енергетики та транспорту // Євробюлетень. – 2005. – № 5. – С. 22.
74. Співпраця ЄС та України : аналітичний щорічник / наук. ред. Дергачов О.П. – К. : Європейська комісія, 2003. – Вип. 3. - 90 с.
75. Спільна заява ухвалена результатами конференції з модернізації української газотранспортної системи // Євробюлетень. – 2009. – № 4. – С. 6-7.
76. Стан та здобутки у співробітництві : пріоритетні завдання економічного співробітництва України з країнами-членами ЄС та НАТО // Стратегія соціально-економічного розвитку індустріально-розвинутих країн світу: проблеми і перспективи України : науково-інформаційний збірник / за заг. ред. В.П.Горбуліна. – К., 2006. – Вип. 32. - С. 73-92. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України).
77. Стартегічні пріоритети розвитку співробітництва України з країнами-членами ЄС та НАТО // Стратегія соціально-економічного розвитку індустріально-розвинутих країн світу: проблеми і перспективи України : науково-інформаційний збірник / за заг. ред. В.П.Горбуліна. – К., 2006. – Вип. 32. - С. 103-109. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України).
78. Стратегічний курс - інтеграція в Європу: Україна - ЄС // Політика і час. – 2003. – № 10. – С. 9-18.
79. Суть не в тому, з ким бути - зі Сходом чи Заходом, суть в ефективному лоббіюванні національних інтересів України як на Сході, так і на Заході: (дискусії щодо ЄЕП) // Віче. – 2003. – № 10. – С. 3-32.
80. Торгівля між ЄС і Україною: в очікуванні революції // Євробюлетень. – 2011. – № 1. – С. 4-5.
81. Торговля Украины с международными экономическими блоками // Обзор украинского рынка. – 2002. – № 6. – С. 9.
82. Україна-Польща: перспективи транскордонної співпраці у сфері підтримки інновацій та енергозбереження // Наука сьогодні. – 2011. – № 6. – С. 13-14.
83. Україна - ЄС: канали співпраці в енергетичній сфері : [шляхом євроінтеграції: енергетичний комплекс України] // Наука сьогодні. – 2005. – № 42. – С.13-14.
84. Україна - ЄС: подальші економічні реформи та поліпшення інвестиційного клімату в Україні : [pа матеріалами засідання Делегації Європарламенту по зв'язках з Україною в Брюсселі] // Наука сьогодні. – 2006. – № 47. – С. 15-16.
85. Україна - ЄС: прогрес у відносинах за подальшої ходи соціально-економічних реформ і подолання наслідків економічної кризи // Наука сьогодні. – 2010. – № 29. – С. 13-14.
86. Україна - Польща: за досвідом тривалої і послідовної консолідації // Наука сьогодні. – 2011. – № 7. – С. 13-14.
87. Умови формування економічного та інституційного середовища для забезпечення високих темпів соціально-економічного розвитку України в умовах європейської і євроатлантичної інтеграції // Стратегія соціально-економічного розвитку індустріально-розвинутих країн світу: проблеми і перспективи України : науково-інформаційний збірник / за заг. ред. В.П.Горбуліна. – К., 2006. – Вип. 32. - С. 8-24. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України).
88. Ухвалено директиву про блакитну карту // Євробюлетень. – 2009. – № 6. – С. 17.
89. Хто і як наближається до Євросоюзу // Євробюлетень. – 2008. – № 12. – С. 12-15.
90. Час для плану Б: план допомоги для неплатоспроможних країн - членів єврозони не працює // Український тиждень. – 2011. – № 3. – С. 28-29.
91. Экономический кризис и Европа // Пропаганда. – 2008. – № 2. – С. 5.
92. Экономическое сотрудничество Украины со странами -членами Евросоюза в 2001 году // Обзор украинского рынка. – 2002. – № 5. – С. 17.
93. Як у ЄС використовують землі // Євробюлетень. – 2010. – № 11. – С. 18.
94. Азаров М. Шлях до Євросоюзу: нова економічна стратегія та перспективи інтеграції / М. Азаров // Україна-НАТО. – 2004. – № 1. – С. 37-45.
95. Азаров О. Україна та світова система торгівлі ГАТТ/СОТ: проблеми та перспективи / О. Азаров // Право України. – 2002. – № 6. – С. 144-147.
96. Александрова Е. Г. Создание институциональных предпосылок интеграции Украины в Европейский Союз / Е. Г. Александрова, В. П. Герасименко // Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия экономическая. – 2005. – Вып. 89-2. – С. 122-129. – Библиогр.: 6 назв.
97. Альошкіна А. А. Інноваційно-інвестиційний регіональний розвиток України в контексті європейської інтеграції / А. А. Альошкіна // Національна економіка України в світовому інтеграційному процесі : матеріали VII Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і студентів, м.Чернівці, 11 квітня 2008 року: збірка. – Чернівці, 2008. – С. 12-14. – Бібліогр.: с. 14.
98. Андрійчук В. Г. Декларативність і віртуальність набуття Україною асоціації з ЄС / В. Г. Андрійчук // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2009. – № 1. – С. 5-9. – Бібліогр.: 9 назв.
99. Андрощук, Г. О. Інноваційна політика Європейського Союзу / Г. О. Андрощук, Р. Є. Еннан // Наука та інновації. – 2009. – № 5. – С. 85-97.
100. Андрусевич, Н. Нове фінансове забезпечення реалізації Європейської політики сусідства: механізми та перспективи / Н. Андрусевич // Екологія. Право. Людина. – 2007. – № 2-3. – С. 15-17

Бібліотека

15 вересня 2011

Освітні програми Європейського Союзу

Бібліографічний список
1. Das Portal zur europaischen Forschung und Entwicklung [Електронний ресурс] : Портал для европейских исследований и разработок. – Режим доступу: http://cordis.europa.eu. - Заголовок з екрану.Англ.
2. Erasmus Mundus Programme 2009-2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/index_en.php. - Заголовок з екрану.Англ.
3. European Commission. Directorate-General for Education and Culture [Електронний ресурс] : Портал Генерального директорату Європейської Комісії з питань освіти та культури. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm. - Заголовок з екрану.Англ.
4. European Commission. Education & Training [Електронний ресурс] : Портал Європейської Комісії з питань освіти та навчання. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/education/index_en.htm. - Заголовок з екрану.Англ.
5. European Youth Portal [Електронний ресурс] : Європейський молодіжний портал. – Режим доступу: http://europa.eu/youth/index.cfm?l_id=EN. - Заголовок з екрану.Англ.
6. Eurydice : Information on Education Systems and Policies in Europe [Електронний ресурс] : Эвридика : Информация о системах образования и политики в Европе. – Режим доступу: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php. - Заголовок з екрану.Англ.
7. IREX - Представництво ради міжнародних наукових досліджень та обмінів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://irex.ua/ua. - Заголовок з екрану.
8. Knowledge System for Lifelong Learning [Електронний ресурс] : Система поддержки образования. – Режим доступу: http://cordis.europa.eu. - Заголовок з екрану.Англ.
9. People to People International [Електронний ресурс] : Молодіжна програма "People to People International". – Режим доступу: http://www.ptpi.org. - Заголовок з екрану.Англ.
10. Pestalozzi Programme for the Training of Education Professionals [Електронний ресурс] : Программа Песталоцци для подготовки специалистов в области образования. – Режим доступу: http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/default_en.asp. - Заголовок з екрану.Англ.
11. Study in Ukrain : Сайт Українського центру міжнародної освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://party.civicua.org/study. - Заголовок з екрану.Англ.
12. The EdGATE Vision : Проект "EdGATE" - "Освітні ворота" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.edgate.eu.com. - Заголовок з екрану.Укр.
13. The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency of the European Union (EACEA) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php. - Заголовок з екрану.Англ.
14. Британська рада в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.britishcouncil.org/uk/ukraine. - Заголовок з екрану.
15. Веб-сайт Посольства ФРН. Стипендії в Німеччині [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kiew.diplo.de/Vertretung/kiew/uk/06/Stipendien__in__Deutschland/Stipendien__in__Deutschland.html. - Заголовок з екрану.
16. Гете-Iнститут в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.goethe.de/ins/ua/kie/ukindex.htm. - Заголовок з екрану.
17. Євро Освіта : Центр міжнародних проектів НДІ прикладних інформаційних технологій Кібернетичного центра НАН України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://euroosvita.net.- Заголовок з екрану.
18. Європейська інтеграція України [Електронний ресурс]/Міністерство закордонних справ України.– Режим доступу: http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua/400.htm. - Заголовок з екрану.
19. Європейський освітній портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eu-edu.org.- Заголовок з екрану.
20. Інформація про освітні програми навчальних закладів держав-членів ЄС, в яких можуть також брати участь громадяни України [Електронний ресурс] / Міністерство закордонних справ України. – Режим доступу: http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua/publication/content/5743.htm. - Заголовок з екрану.
21. Міжнародний Вишеградський фонд [Електронний ресурс] / Словакія. – Режим доступу: http://visegradfund.org. - Заголовок з екрану.Англ.
22. Міжнародні освітні програми і проекти [Електронний ресурс] : Розділи: 1-7 / Міністерство освіти і науки України. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/international/programs. - Заголовок з екрану.Укр.
23. Міжнародні освітні програми і проекти у вищій освіті України [Електронний ресурс] : Розділ: 7: а) бакалаврські програми і проекти; б) магістерські програми і проекти / Міністерство освіти і науки України. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/international/programs. - Заголовок з екрану.
24. Національний інформаційний центр зі співробітництва з ЄС у сфері науки і технологій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fp6-nip.kiev.ua/~fpnipkie/index.php/uk. - Заголовок з екрану.Укр.
25. Національний Темпус-офіс в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.tempus.org.ua. - Заголовок з екрану.
26. Програма "Global Gateway" [Електронний ресурс] : Это глобальные ворота партнерства со школами! / Велика Британія. – Режим доступу: http://www.globalgateway.org. - Заголовок з екрану.Англ.
27. Програма академічних обмінів імені Фулбрайта [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fulbright.org.ua. - Заголовок з екрану.
28. Програма імені Жана Моне [Електронний ресурс] : освітня програма Європейського Союзу. – Режим доступу: http://www.tempus.org.ua/uk/osvitni-programy-es-dlja-universytetiv-ta-studentiv/programa-zhan-mone.html. - Заголовок з екрану.
29. Програми Європейського Союзу для молоді [Електронний ресурс] : Інформація про європейські освітні програми. – Режим доступу: http://www.tempus.org.ua/uk/osvitni-programy-es-dlja-universytetiv-ta-studentiv/inshi-programy/93-2009-05-19-21-24-58.html. - Заголовок з екрану.Англ.
30. Сайт Німецької служби академічних обмінів : DAAD-ІС у Києві [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://www.daad.org.ua. - Заголовок з екрану.Укр., нім.
31. Секретаріат Болонського процесу : офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/links/Ukraine.htm. - Заголовок з екрану.Англ.
32. Українсько-польська фундація співпраці [Електронний ресурс] : Польсько-українська ініціатива "Разом".– Режим доступу: http://www.pauci.org/ua. - Заголовок з екрану.Укр.

Бібліотека

15 вересня 2011

Україна - ЄС: науковий та освітній вимір

Інформаційно-бібліографічний список літератури
1. Болонская система - сколько здесь нового, а сколько старого? // Propaganda= пропаганда. – 2007. – № 1. – С. 25-28.
2. Болонский процесс 2020 - европейское пространство высшего образования в новом десятилетии : [Коммюнике Конференции европейских министров, отвественных за высшее образование, Льевен/ Лувен-ла-Нев, 28-29 апреля 2009 года] // Высшее образование в России. – 2009. – № 7. – С. 156-162.
3. Болонский процесс и миссия высшего образования: взгляд из Ватикана: [Обращение Папы Римского Бенедикта ХVІ к участникам семинара "Культурное наследие, экономические свободы и привлекательность сферы : европейского высшего образования", 30 марта - 1 апреля, Ватикан] // Высшее образование сегодня. – 2006. – № 6. – С. 26-27.
4. Болонский процесс пошел. Куда? [социологический опрос европейских преподавателей и ученых о том, в каком направлении должна двигаться реформа высшего образования] // Кампус. – 2009. – № 4. – С. 33-34.
5. Болонский процесс: за и против: [по материалам круглого стола, посвященного проблемам современного образования с участием студентов и преподавателей Украины, России, Великобритании, Кубы] // Propaganda=пропаганда. – 2007. – № 1. – С. 8-25.
6. Болонский процесс: особый взгляд: [по материалам круглого стола 23 октября 2007 г. в Киевском доме учителя, организованном профсоюзом работников образования] // Propaganda= пропаганда. – 2007. – № 2. – С. 7-13.
7. Болонська декларація: Спільна декларація міністрів освіти Європи. Підписана на зустрічі в Болньї 19 червня 1999 року // Можливі шляхи реформування аспірантури/докторантури в Україні : матер. семінару у ЛНУ ім. Івана Франка, 27-29 квітня 2001 року / за ред. М.Зубрицької. – Львів, 2001. – С. 58-60.
8. Болонський процес : бібліографія / укл. З.І Тимошенко та ін. – К. : Вид-во Європейського ун-ту, 2004. – 18 с.
9. Болонський процес і вища школа України : бібліогр. Покажч. / укл. Герасимова В.О., Чала Н.М. – 3-тє вид., доп. і перероб. – Запоріжжя : ЗНУ, 2005. – 96 с.
10. Болонський процес і вища школа України : бібліогр. Покажч. / укл. Герасимова В.О., Чала Н.М. – Запоріжжя : ЗДУ, 2004. – 29 с.
11. Болонський процес і європейський вибір України : [тези доповідей Студентської науково-практичної конференції, Харківський гуманітарно-технічний ін-т (ГТІ), 22 квіт. 2004 р.] // Новий Колегіум. – 2004. – № 3. – С. 74-81.
12. Болонський процес і нові шанси університетів: [за матеріалами заочного столу газети "День"] / зап. Н.Тисячна, І.Єгорова // День. – 2007. – 1 березня (№ 37). – С. 1, 4.
13. Болонський процес та економічна освіта в Україні : [за матеріалами засідання підкомісії "Фінанаси і кредит" науково-методичної комісії з економіки і підприємництва МОН України] / Дмитро Крохмалюк // Вісник Національного банку України. – 2008. – № 11. – С. 60-64.
14. Болонський процес у вищій школі України : [за матеріалами спільного засідання Президії АПН України та Ради ректорів ВНЗ Запорізької обл. в ЗНТУ] // Педагогічна газета. – 2008. – № 11, листопад. – С. 5.
15. Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти країн Європи. Основні підходи та етапи формування зони європейської вищої освіти : [Розділ 3. Подано таблицю "Хронологія подій Болонського процесу", тексти Сорбонської декларації, Болонської конвеції та комюніке зустрічей європейських міністрів, відповідальних за вищу освіту] // Вища освіта України і Болонський процес. – Тернопіль, 2004. – С. 129-152. – Бібліогр.: с. 364.
16. Болонський процес: 10 років тому // Світ фізики. – 2009. – № 2. – С. 14-17.
17. Болонський процес: документи / укл. З.І Тимошенко та ін. – К. : Вид-во Європейського ун-ту, 2004. – 168 с.
18. Болонський процес: модель структури додатку до диплому / укл. З.І Тимошенко та ін. – К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2004. – 73 с.
19. Болонський процес: нормативно-правові документи / укл. З.І Тимошенко та ін. – К. : Вид-во Європейського ун-ту, 2004. – 100 с.
20. Болонський процес: проблеми модернізації освіти України в контексті Болонського процесу : матеріали Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції 20-21 лютого 2004 р. / ред. колегія: І.І.Тимошенко, З.І Тимошенко. – К. : Вид-во Європейського ун-ту, 2004. – 196 с.
21. Болонські реформи - передумова мобільності студентів : [за матеріалами зустрічі Тимчасового Повіреного у справах Німеччини зі студентами Дніпропетровського НУ щодо перспектив входження України до ЄС] // Освіта України. – 2005. – 11 листоп. (№ 84). – С. 3.
22. Важливий крок до визнання України членом Європейського освітнього простору : [за матеріалами міжнар. семінару "Гарантії якості, європейська система передачі і накопичення кредитів та практика імплементації Болонського процесу в різних європейських країнах"] // Освіта України. – 2004. – 2 черв. (№ 42-43). – С. 6.
23. Важливість Болонського процесу для модернізації вищої освіти в Україні // Економіка та організація інноваційної діяльності : підруч. для студ. вузів / за ред. О.І.Волкова та М.П.Денисенка. – К., 2007. – С. 230-234.
24. Велика хартія університетів: Болонья, Італія, 18 вересня 1988 // Болонський процес: документи / укл. З.І Тимошенко та ін. – К., 2004. – С. 7-9.
25. Взаємовплив дипломів як чинник інтеграції освіти. Європейський зразок додатка до диплома (DIPLOMA SUPPLEMENT) : [Підрозділ розділу 4 "Основні завдання та принципи формування зони європейської вищої освіти"] // Вища освіта України і Болонський процес. – Тернопіль, 2004. – С. 182-185.
26. Висновки за результатами впровадження Концепція вдосконалення освітнього процесу на економічних факультетах класичних університетів України в контексті Болонського процесу // Вища школа. – 2007. – № 6. – С. 86-88. – (Економічна освіта в класичному університеті). – Бібліогр.: в підрядк. прим.
27. Вища освіта України - європейський вимір: стан, проблеми, перспективи : виступи учасників підсумкової колегії Міністерства освіти і науки України (21 березня 2008 року) / зап. О.Коваленко // Освіта України. – 2008. – 1 квіт. (№ 25). – С. 2, 4-5.
28. Вища освіта України - європейський вимір: стан, проблеми, перспективи : матеріали до підсумкової колегії (21 березня 2008 р., м. Київ) // Освіта України. – 2008. – 19 берез. (№ 21-22). – С. 1-24.
29. Вища освіта України - європейський вимір: стан, проблеми, перспективи : матеріали до підсумкової колегії Міністерства освіти і науки України, яка відбулася 21 березня 2008 року в м. Києві // Вища школа. – 2008. – № 4. – С. 91-110.
30. Вища освіта України в інтеграції до європейського простору : [за матеріалами Міжнарод. наук.-практич. конф.] // Освіта України. – 2010. – 7 груд. (№ 90). – С. 5.
31. Вища освіта України і Болонський процес : 17-18 березня 2004 року у Харкові пройшла Всеукраїнська нарада ректорів вищих технічних закладів // Новий Колегіум. – 2004. – № 1-2. – С. 3-5.
32. Вища освіта України і Болонський процес : курс лекцій для самостійної роботи магістрів спеціальності 8.050201 Менеджмент організацій” / укл.: В.Г. Воронкова, О.Є. Швець. – Запоріжжя, 2004. – 95 с. – Режим доступу : http://ebooks.znu.edu.ua/files/metodychky/2007/lect/105-1163609720-mbln.pdf. - Назва з екрана.
33. Вища освіта України і Болонський процес : навч. посібник рек. МОНУ / за ред. В.Г.Кременя. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2004. – 384 с.
34. Входження освіти і науки України в європейське інформаційне та освітнє поле як вагомий чинник економічного, соціального, інтелектуального, інноваційного-технологічного та культурного розвитку : [проекти ЄС, в реалізації яких братимуть участь українські ВНЗ. Підрозділ розділу 1] // Вища освіта України і Болонський процес. – Тернопіль, 2004. – С. 31-39.
35. Глосарій термінів Європейської вищої освіти: [проект Ради Європи "Тьюнінг - гармонізація освітніх структур у Європі"] // Іноземні мови. – 2007. – № 4. – С. 50-54. – Бібліогр. в підрядк. прим.
36. До зони європейської вищої освіти: Комюніке зустрічі європейських міністрів, які відповідають за вищу освіту, 18-19 травня 2001 року, м. Прага : [Підрозділ розділу 3 "Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти країн Європи. Основні підходи та етапи формування зони європейської вищої освіти"] // Вища освіта України і Болонський процес. – Тернопіль, 2004. – С. 143-146.
37. Європейський досвід підвищення якості природничої та інженерної освіти і перспективи його використання. Нові умови для точних наук і огляд об'єктивних вимірювань природничо-математичних знань учнів // Проблеми якості вищої освіти : монографія / голова ред. кол. В.Кремень; керівн. авт. кол. К.Корсак. – К., 2007. – С. 144-153. – (Модернізація вищої освіти: світоглядно-педагогічні проблеми).
38. Європейський простір у сфері вищої освіти (Спільна декларація міністрів освіти Європи. Болонья. 19 червня 1999 року) // Міжнародне співробітництво в галузі освіти [Текст] : матер. другої міжнарод. наук.-практ. конфер. "INTED-2003" 1-5 квітня 2003р., м.Ялта: зб. стат. / відповід. за вип. О.А.Подсолонко, М.В.Овчинникова. – К., 2003. – Ч. 1. – С. 3-6.
39. Завдання щодо удосконалення вищої освіти України у контексті вимог Болонського процесу: першочергові кроки щодо запровадження кредитно-модульної системи у вищій освіти України : [Підрозділ розділу 6 "Принципи, шляхи й засоби адаптації європейської системи вищої освіти у вищу освіту України"] // Вища освіта України і Болонський процес. – Тернопіль, 2004. – С. 234-241.
40. Загальні принципи формування систем вищої освіти європейських країн : [Підрозділ розділу 2 "Системи вищої освіти в країнах Європи та Америки"] // Вища освіта України і Болонський процес. – Тернопіль, 2004. – С. 40-43.
41. Загальноєвропейський простір вищої освіти - досягнення цілі. Комюніке Конференції міністрів країн Європи, відповідальних за сферу вищої освіти, м. Берген, 19-20 травня 2005 р. : неофіційний переклад: [Болонський процес] // Освіта України. – 2005. – 5 лип. (№ 50). – С. 5.
42. Зона європейської вищої освіти: Болонська конвенція, спільна заява європейських міністрів освіти, 18-19 червня 1999 року, м. Болонья : [Підрозділ розділу 3 "Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти країн Європи. Основні підходи та етапи формування зони європейської вищої освіти"] // Вища освіта України і Болонський процес. – Тернопіль, 2004. – С. 136-139.
43. Інститут вищої освіти і Болонський процес - ровесники : [на запитання про роль інституту в модернізації вищої школи відповідає його директор В.Луговий] / зап. Л. Рапіна // Педагогічна газета. – 2009. – №5, травень. – С. 4, 5.
44. Інформація про навчальні структури вищої освіти у країнах ЄС та ЄЕП (Європейського економічного простору / ЕЕА) // Можливі шляхи реформування аспірантури/докторантури в Україні : матер. семінару у ЛНУ ім. Івана Франка, 27-29 квітня 2001 року / за ред. М.Зубрицької. – Львів, 2001. – С. 61-73.
45. Комюніке конференції міністрів країн Європи, відповідальних за сферу вищої освіти "Загальноєвропейський простір вищої освіти - досягнення цілей" : м. Берген, 19-20 травня 2005 р.: [неофіційний переклад] // Збірник поточного законодавства нормативних актів. – 2005. – Червень (№ 25). – С. 11-13.
46. Конвенція вищих навчальних закладів Європи "Формування європейського простору вищої освіти": Саламанка, березень 2001 року // Болонський процес: документи / укл. З.І Тимошенко та ін. – К., 2004. – С. 38-44.
47. Конвенція про визнання кваліфікацій, що стосуються вищої освіти в Європейському регіоні: Лісабон, 11 квітня 1997 року // Болонський процес: документи / укл. З.І Тимошенко та ін. – К., 2004. – С. 10-30.
48. Конференція міністрів вищої освіти Європи "На шляху до європейського простору вищої освіти": Прага, травень 2001 року // Болонський процес: документи / укл. З.І Тимошенко та ін. – К., 2004. – С. 45-50.
49. Конференція міністрів вищої освіти Європи "Утворення європейського простору вищої освіти": Берлін, 19 вересня 2001 року // Болонський процес: документи / укл. З.І Тимошенко та ін. – К., 2004. – С. 51-60.
50. Концептуальні засади розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції в європейський освітній простір: Проект : [Підрозділ розділу 7 "Запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП) у вищу освіту України"] // Вища освіта України і Болонський процес. – Тернопіль, 2004. – С. 297-305.
51. Концепція вдосконалення навчального процесу освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" в контексті впровадження принципів Болонської декларації : [на базі екон. фак-ту КНУ] // Вища школа. – 2007. – № 6. – С. 19-29. – (Економічна освіта в класичному університеті). – Бібліогр.: в підрядк. прим.
52. Концепція вдосконалення освітнього процесу на економічних факультетах класичних університетів України в контексті Болонського процесу // Вища школа. – 2007. – № 6. – С. 89-92. – (Економічна освіта в класичному університеті).
53. Короткі характеристики систем вищої освіти країн Європи // Можливі шляхи реформування аспірантури/докторантури в Україні : матер. семінару у ЛНУ ім. Івана Франка, 27-29 квітня 2001 року / за ред. М.Зубрицької. – Львів, 2001. – С. 74-98.
54. Международный симпозиум "Развитие инновационных технологий обучения в условиях реформирования украинского высшего образования в контексте Болонского процесса" : [в рамках европейского проекта Темпус-Тасис, Харьковский гос. техн. ун-т строительства и архитектуры, 25-26 сент. 2006 г. ] // Новий Колегіум. – 2006. – № 5. – С. 41-42.
55. Методичні вказівки до курсу "Вища освіта України і Болонський процес" / укл. С.В.Демченко. – Дніпропетровськ : [б. в.], 2005. – 28 с.
56. Міністри обговорили розвиток Болонського процесу: окрему увагу приділили реформам вищої освіти у країнах - сусідах ЄС : [у травні в Лондоні відбулося засідання міністрів освіти 45 країн - учасниць Болонського процесу] // Євробюлетень. – 2007. – № 5. – С. 25.
57. Міркування про освіту біля європейського порога // Віче. – 2009. – № 18. – С. 1.
58. Національний звіт України про впровадження положень Болонського процесу до VІ міністерської конференції : [відбудеться 22-28 квітня 2009 р. в Бельгії] // Вища школа. – 2009. – № 3. – С. 3-25.
59.Нова стратегія розвитку галузей науки та освіти на теренах об'єднаної Європи : актуальні аспекти розвитку науки та освіти у євроінтеграційному контексті // Наука сьогодні. – 2004. – № 29. – С. 15-18.
60. Ознаки Болонського процесу в Україні: [Луганський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка] // Наука сьогодні. – 2007. – № 49. – С. 15-16.
61. Основні засади та принципи формування зони європейської вищої освіти : [Розділ 4] // Вища освіта України і Болонський процес. – Тернопіль, 2004. – С. 153-185. – Бібліогр.: с. 364.
62. Підсумковий документ конференції "Проблеми модернізації освіти України в контексті Болонського процесу", Київ, 20-21 лютого 2004 р. : [організатори конф.: МОН, Асоціація навч. закладів України приват. форми власності, Європейський ун-т] // Болонський процес: Проблеми модернізації освіти України в контексті Болонського процесу : матеріали Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції 20-21 лютого 2004 р. / ред. колегія: І.І.Тимошенко, З.І Тимошенко. – К., 2004. – С. 186-191.
63. Порівняльний аналіз систем вищої освіти у деяких країнах Європи: порівняльні таблиці структури та організації вищої освіти в окремих країнах Європи : [Підрозділ розділу 2 "Системи вищої освіти в країнах Європи та Америки"] // Вища освіта України і Болонський процес. – Тернопіль, 2004. – С. 109-128.
64. Порівняльний огляд міжнародного досвіду оцінки якості вищої освіти: особливості систем оцінки вищої освіти в країнах Європи та Америки : [Підрозділ розділу 4 "Основні завдання та принципи формування зони європейської вищої освіти"] // Вища освіта України і Болонський процес. – Тернопіль, 2004. – С. 174-178.
65. Порівняльний огляд систем оцінки вищої освіти у країнах Східної Європи і СНД: ліцензування, атестація, акредитація : [Підрозділ розділу 4 "Основні завдання та принципи формування зони європейської вищої освіти"] // Вища освіта України і Болонський процес. – Тернопіль, 2004. – С. 178-182.
66. Приєднання до Болонського процесу сприятиме європейській інтеграції : таку думку Президент України Віктор Ющенко висловив, виступаючи перед студентами Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка // Урядовий кур'єр. – 2006. – 11 березня (№ 47). – С. 2.
67. Принципи, шляхи й засоби адаптації європейської системи вищої освіти у вищу освіту України : [Розділ 6] // Вища освіта України і Болонський процес. – Тернопіль, 2004. – С. 230-264. – Бібліогр.: с. 366.
68. Пріоритети Європейського простору вищої освіти - 2020 (декларації і комюніке). № 1. – Одеса-Бендери, 2010. – 104 с.
69. Програма Ради Європи на 2010-2014 роки "Освіта для міжкультурного взаєморозуміння прав людини і демократичної культури" // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2010. – № 4. – С. 18-42.
70. Профспілки і Болонський процес: [за матеріалами Міжнародної конференції , Москва, 20 листоп. - 8 грудня 2006 р.] // Освіта України. – 2007. – 16 лютого (№ 13). – С. 10.
71. Рекомендації Всеукраїнської наради ректорів педагогічних і класичних університетів з питань розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції в європейський освітній простір : [м. Харків, 29-30 вересня 2004 р.] // Освіта. – 2004. – 6-13 жовт. (№ 43). – С.5.
72. Реформа в ім'я інтеграції. Болонському процесу присвячується : [слухання, що відбулися 18 червня на тему "Удосконалення законодавчого забезпечення розвитку вищої освіти в Україні в контексті підготовки нової редакції Закону України "Про вищу освіту": основні тези з виступів] // Віче. – 2008. – № 15. – С. 52-55.
73. Система забезпечення якості вищої освіти в Україні : [4 березня 2008 р. в Брюсселі Україна стала повноправним урядовим членом Європейського реєстру забезпечення якості освіти (EQAR)] // Наука сьогодні. – 2008. – № 13. – С. 13-14.
74. Системи вищої освіти в країнах Європи та Америки : [Розділ 2] // Вища освіта України і Болонський процес. – Тернопіль, 2004. – С. 40-128. – Бібліогр.: с. 362-364.
75. Сорбонська спільна декларація про узгодження системи вищої освіти в Європі: Париж, Сорбонна, 25 травня 1998 року // Болонський процес: документи / укл. З.І Тимошенко та ін. – К., 2004. – С. 31-33.
76. Спільна декларація міністрів освіти Європи : Болонья, 19 червня 1999 року // Маркетинг в Україні. – 2004. – № 3. – С. 66-67.
77. Спільна декларація міністрів освіти Європи: Болонья, 19 червня 1999 року // Болонський процес: документи / укл. З.І Тимошенко та ін. – К., 2004. – С. 34-37.
78. Спільна декларація про гармонізацію архітектури європейської системи вищої освіти: Сорбонська декларація, 25 травня 1998 року, м. Париж : [Підрозділ розділу 3 "Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти країн Європи. Основні підходи та етапи формування зони європейської вищої освіти"] // Вища освіта України і Болонський процес. – Тернопіль, 2004. – С. 133-135.
79. Стан і головні перспективи розвитку галузі освіти в Україні за Болонською системою : [за матеріалами доповіді міністра освіти і науки С.Ніколаєнка на Дні уряду України у Верховній Раді, 2007 р.] // Наука сьогодні. – 2007. – № 7. – С. 15-16.
80. Стандарти підготовки фахівців з економіки та управління освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" в контексті Болонського процесу // Вища школа. – 2007. – № 6. – С. 30-36. –(Економічна освіта в класичному університеті).
81. Стратегія та сучасні тенденції розвитку університетської освіти України в контексті європейського простору вищої освіти // Освіта і управління. – 2010. – № 1. – С. 45-51.
82. Тенденції реформування загальної середньої освіти у країнах Європейського Союзу : колективна монографія: Г.С.Єгоров, Н.М.Лавриченко, Б.Ф.Мельниченко. Ч.1 / за ред. Н.М.Лавриченко. – К. : Педагогічна думка, 2008. – 148 с.
83. Університетська автономія та реформа галузі вищої освіти в Україні : [система заходів в межах Болонської декларації 2008 року] // Наука сьогодні. – 2009. – № 3. – С. 13-14.
84. Формування інноваційного освітнього середовища у вищих навчальних закладах у контексті вимог Болонського процесу: зміст підготовки фахівців, науково-методичне забезпечення, інформатизація, виховання : [Підрозділ розділу 6 "Принципи, шляхи й засоби адаптації європейської системи вищої освіти у вищу освіту України"] // Вища освіта України і Болонський процес. – Тернопіль, 2004. – С. 241-252.
85. Чи потрібні державам обдаровані діти? [аналіз освіти обдарованих дітей в європейських школах. Бельгія та Швейцарія] // Управління освітою. Шкільний світ. – 2010. – № 6 (березень). – С. 17-18.
86. Чи потрібні державам обдаровані діти? [аналіз освіти обдарованих дітей в європейських школах. Франція та Австрія] // Управління освітою. Шкільний світ. – 2010. – № 4 (лютий). – С. 20-23.
87. Чи потрібні державам обдаровані діти? [аналіз освіти обдарованих дітей в європейських школах] // Управління освітою. Шкільний світ. – 2010. – № 3 (лютий). – С. 28-32.
88. Что такое Болонский процесс?: (конкретно о важном) // Индустриальное Запорожье. – 2005. – 6 октября (№ 228-230). – С. 23.
89. Это не отход от Болонской системы: мифы и правда о внедрении 11-летнего срока получения полного среднего образования // Индустриальное Запорожье. – 2010. – 27 июля (№ 110). – С. 8.
90. Проект "Освітні вимірювання, адаптовані до стандартів ЄС" за програмою Європейського Союзу TEMPUS / О.В.Авраменко, докт. фіз.-мат. наук ; Кіровогр. держ. пед. ун-т, Ю.О.Ковальчук, канд. фіз.-мат. наук ; Ніжин. держ. ун-т, В.П.Сергієнко, докт. пед. наук ; НПУ імені М.П.Драгоманова, Д.С.Сільвестров, докт. фіз.-мат. наук ; Стокгольм. та Малардален. ун-т // Вісник тестування і моніторинг в освіті. – 2009. – № 9. – С. 44-47.
91. Алєксєєва С. В. Освітня політика України в контексті Болонського процесу / С.В.Алєксєєва ; Ін-т педагогіки і псих. проф. освіти АПН України // Болонський процес: проблеми модернізації освіти України в контексті Болонського процесу : матеріали Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції 20-21 лютого 2004 р. / ред. колегія: І.І.Тимошенко, З.І Тимошенко. – К., 2004. – С. 129-131.
92.Андрейцев В. Сучасна правнича наука та освіта: на шляху до Болонського процесу / В.Андрейцев ; АПрН України ; КНУ імені Тараса Шевченка // Вища школа. – 2005. – № 3. – С. 36-54. – Бібліогр. в підрядк. прим.
93.Андрейчук С. К. Державне управління реформуванням вищої освіти в Україні в контексті Болонського процесу : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управл. / Станіслав Казимирович Андрейчук. – Львів, 2007. – 19 с.
94.Андрущенко В. Вища освіта у пост-Болонському просторі: спроба прогностичного аналізу / В.П. Андрущенко ; Ін-т вищої освіти АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова // Філософія освіти. – 2005. – № 2. – С. 6-19. – Бібліогр.: 2 назв.
95.Андрущенко В. Модернізація вищої освіти України в контексті Болонського процесу : [Болонський процес в дії: "Круглий стіл" тижневика "Освіта" та Інституту вищої освіти АПН України. Вступне слово Віктора Андрущенка, акад. АПН України, ректора НПУ ім. М.П.Драгоманова] / В. Андрущенко // Освіта. – 2004. – 12-19 травня (№ 23). – С. 4-5.
96. Андрущенко В. Модернізація педагогічної освіти України в контексті Болонського процесу / В.Андрущенко ; НПУ імені М.П.Драгоманова ; Інститут вищої освіти АПН України // Вища освіта України. – 2004. – № 1. – С. 5-9.
97. Андрущенко В. Основні характеристики європейської вищої освіти та можливості їх реалізації в системі освіти України / В.Андрущенко ; НПУ імені М.П.Драгоманова// Вища освіта України. – 2010. – № 4. – С. 5-16.
98. Андрущенко В. Педагогічна освіта України в стратегії Болонського процесу / В.Андрущенко ; АПН України ; НПУ ім. М.П.Драгоманова // Освіта України. – 2004. – 17 лютого (№ 13). – С. 4.
99. Андрущенко В. У Болонський процес - без втрати гідності і пам'яті : [розмова з ректором НПУ імені М.П.Драгоманова В.Андрущенком про питання, що розглядалися на засіданні Асоціації ректорів пед ун-тів] / В. Андрущенко ; зап. О.Коваленко // Освіта України. – 2007. – 2 листоп. (№ 81). – С. 4.
100. Андрущенко В. П. "Педагогічна матриця" української освіти в болонському та постболонському просторі / В.П.Андрущенко ; АПН України ; НПУ імені М.П.Драгоманова // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2004. – № 4. – С. 3-11.
101. Андрущенко В. П. Педагогічна освіта України: Болонські виклики і напрями модернізації / В. П. Андрущенко // Практична філософія. – 2004. – № 1. – С. 124-129.
102. Анісімова М. Ф. Реформування юридичної освіти - необхідна складова виконання державних зобов'язань перед Радою Європи щодо забезпечення прав людини у процесі проведення судової реформи / М. Ф. Анісімова // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2000. – № 2. – С. 252-262.
103. Анісімова М. Ф. Реформування юридичної освіти - необхідна складова виконання державних зобов'язань перед радою Європи щодо забезпечення прав людини у процесі проведення судової реформи / М. Ф. Анісімова // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2000. – № 2. – С. 252-262. – Бібліогр.: с. 260-262.
104. Антонюк Н. Болонська система: іноземна мова та переклад / Н. Антонюк // Вища школа. – 2008. – № 4. – С. 12-17. – Бібліогр.: с. 17.
105. Архипова С. П. Оптимізація стратегії соціально-педагогічної освіти в контексті Болонського процесу / С.П. Архипова, Г.Я. Майборода ; Черкаський нац. ун-т // Вісник Запорізького національного університету. Серія: Педагогічні науки : збірник наукових статей / гол. ред. Л.І.Міщик. – Запоріжжя, 2007. – № 2. – С. 18-24. – Бібліогр.: с. 23-24.
106. Актуальність соціальних і психологічних аспектів навчання й фізичного виховання у вищих навчальних закладах при переході до Болонського процесу / С. А. Асланян, Л. С. Асланян, Л. С. Асланян [та ін.] // Вісник Київського міжнародного університету. Серія: Психологічні науки. – 2007. – Вип. 10. – С. 8-12. – Бібліогр.: 5 назв.
107. Астахова В. І. Право на освіту: європейський стандарт / В.І.Астахова ; Харківський гуманітарний ін-т "Народна українська академія" // Вісник Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна. Сер.: Соціологія. – Харків, 2000. – С. 57-60. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи ; № 492).
108. Астахова Е. В. Болонский вектор в системе образования Украины: сочетание инноваций и традиций / Е.В.Астахова ; ХГУ "НУА" // Болонський процес: проблеми модернізації освіти України в контексті Болонського процесу : матеріали Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції 20-21 лютого 2004 р. / ред. колегія: І.І.Тимошенко, З.І Тимошенко. – К., 2004. – С. 82-84.
109. Астахова Е. В. Болонский процесс: варианты подходов / Е.В.Астахова ; ХГУ "НУА" // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" / гол. ред. Астахова В.І. – Харків, 2005. – Т. ХІ. – С. 44-53. – Библиогр.: 3 назв.
110. Атаманчук П. Дидактика фізики в умовах Болонського процесу : між нар. наук. конф. "Дидактика фізики в контексті орієнтирів Болонського процесу", 22- 24 вересня 2005 р., м. Кам'янець-Подільський / П. Атаманчук, В. Кух, В. Мендерецький // Фізика та астрономія в школі. – 2006. – № 1. – С. 12-15.
111. Афанасьев А. Н. Болонский процесс в Германии / А.Н.Афанасьев ; Курский филиал Московского института права // Высшее образование сегодня. – 2003. – № 5. – С. 54-57.
112. Бабак В. Для нас Болонський процес - явище звичне, кредитно-модульна система - не нова : бесіда з ректором Національного авіаційного університету Віталієм Бабаком керівника проекту "Журнал "Вища школа" Володимира Карасьова / В. Бабак // Вища школа. – 2006. – № 1. – С. 3-19.
113. Бабенко М. Ю. Особливості виховної роботи на факультеті іноземної філології як фактор цілісного формування особистості в контексті Болонського процесу / М. Ю. Бабенко // Методология и методика воспитательной работы в условиях непрерывного образования : материалы Международн. научно-практической конференции. – Харьков, 2005. – С. 178-182.
114. Бабин І. І. Стратегія й сучасні тенденції розвитку вищої освіти в контексті європейського простору вищої освіти / І. І. Бабин // Педагогіка і психологія. – 2009. – № 2. – С. 61-71. – Бібліогр. : с. 70.
115. Бабкіна О. Проблеми підвищення якості вищої освіти в Україні у контексті Болонських реформ / О.Бабкіна // Освіта і управління. – 2006. – Т. 9, № 1. – С. 91-94. – Бібліогр.: 3 назв.
116. Бадах Г. Перехід на двоступеневу систему навчання в Німеччині в умовах реалізації цілей Болонського процесу / Г. Бадах // Схід-East. – 2008. – № 3. – С. 97-103. – Бібліогр. : с. 102.
117. Баєва О. В. Державне регулювання вищої освіти України в умовах інтеграції в європейський освітній простір / О. В. Баєва // Економіка та держава. – 2010. – № 4. – С. 114-116. – Бібліогр.: 12 назв.
118. Базилевич В. Інтелектуалізація та індивідуалізація - основа формування нової парадигми класичної університетської освіти в галузі економіки і управління в контексті Болонського процесу / В.Базилевич, докт. екон. наук, проф., голова наук.-метод. ком. МОН України з екон. та упр. клас. ун-тів // Вища школа. – 2005. – № 6. – С.28-96. – Бібліогр.: 22 назв.
119. Байденко В. И. Болонские преобразования: проблемы и противоречия (статья четвертая) / В.И.Байденко ; Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов ; Нац. исслед. технологич. ун-т "Московский ин-т стали и сплавов" // Высшее образование в России. – 2009. – № 11. – С. 26-40. – Библиогр.: 16 назв.
120. Байденко В. И. Болонские реформы: некоторые уроки Европы : Россия в Болонском процессе / В.И.Байденко ; Исследовательский центр проблем подготовки специалистов // Высшее образование сегодня. – 2004. – № 2. – С. 14-19.
121. Байденко В. И. Гуманистическая направленность подлинных болонских реформ / В.И.Байденко ; Исслед. центр проблем качества подготовки специалистов // Высшее образование в России. – 2009. – № 10. – С. 116-126. – Библиогр.: с. 125-126.
122. Байденко В. И. Многоплановый и системный характер Болонского процесса (статья вторая) / В.И.Байденко ; Исслед. центр проблем качества подготовки специалистов // Высшее образование в России. – 2009. – № 9. – С. 120-132. – Библиогр.: с. 131-132.
123. Байденко В. И. Мониторинговое исследование Болонского процесса: некоторые результаты и взгляд в будущее / В.И.Байденко ; Исслед. центр проблем качества подготовки специалистов ; Гос. технологич. ун-т "Московский институт стали и сплавов" // Высшее образование в России. – 2009. – № 7. – С. 147-155. – Библиогр.: с. 155.
124. Баранова Т. А. Стратегии получения высшего образования студентами в контексте Болонского процесса (на примере ГУ-ВШЭ) / Т.А.Баранова, Ю.Р.Муратова, Ю.В.Овчинникова // Вопросы образования. – 2006. – № 1. – С. 328-346. – Библиогр.: 10 назв.
125. Батечко Н. Г. Європейський поступ вищої освіти України: міфи та реалії / Н. Г. Батечко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2010. – Вип. 155. Частина 1 : Серія: Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 234-241. – Бібліогр.: 10 назв.
126. Бердыклычева Н. М. Руководители и преподаватели вузов о Болонском процессе : [по материалам социолог. Мониторинга] / Н.М.Бердыклычева ; Центр социального прогнозирования; А.А.Григорьева ; Ин-т социологии РАН, РФ // Вестник Российской академии наук. – 2006. – Т. 76, № 1. – С. 59-62.
127. Березов В. М. Подготовка медицинских кадров и Болонский процес / В.М.Березов ; Донецкий гос. мед. ун-т им. М.Горького // Університетська клініка. – 2005. – Т. 1, № 1. – С. 31-34. – Библиогр.: 3 назв.
128. Березовський Ю. Націлені на виробництво: Технікум - короткий цикл вищої освіти європейського зразка / Ю. Березовський // Освіта. – 2006. – 17-24 трав. (№ 19). – С. 6-7.
129. Бесчастний В. М. Стандартизація освітніх систем на етапі входження України до Болонського процесу / В. М. Бесчастний // Економіка та держава. – 2009. – № 9. – С. 77-79. – Бібліогр.: 13 назв.
130. Бех В. На шляху до європейського простору вищої освіти / В.Бех ; НПУ імені М.П.Драгоманова // Пам'ять століть. Україна. – 2005. – № 2. – С. 57-62.
131. Бєлий В. Проекція вимог Болонського процесу на шкільну практику / В. Бєлий // Всеукраїнська експертна мережа. – 2006. – № 1. – С. 56-61.
132. Бєліков С. Б. Досвід упровадження Болонської системи в закладах вишу Запоріжжя / С. Б. Бєліков, О. В. Климов // Педагогіка і психологія. – 2009. – № 1. – С. 17-27.
133. Бєляєв Ю. Міжнародні зв'язки як важливий напрям удосконалення управління університетом в умовах європейської освітньої інтеграції / Ю.Бєляєв ; Херсонський держ. ун-т // Вища школа. – 2010. – № 7-8. – С. 18-22. – Бібліогр.: с. 22.
134. Білий Л. Реформування системи вітчизняної освіти в контексті Болонського процесу / Леонід Білий ; Хмельницький Ін-т МАУП // Персонал Плюс. – 2005. – 6-12 квіт. (№ 14). – С. 5.
135. Бльомерс В. Від Болоньї до Запоріжжя. Академічні шляхи до інклюзивної Європи : монографія / Вольф Бльомерс, Людмила Романенкова. – Запоріжжя : ЗДМУ, 2009. – 340 с.
136. Богатир В. "Драгоманівці" на марші Болонського процесу : [про урочистий вечір викладачів та студ. Нац. пед. ун-ту ім. М.П.Драгоманова з нагоди закінчення навч. року] / В. Богатир // Освіта України. – 2006. – 14 липня (№ 53). – С. 1, 7.
137. Богомаз К. Ю. Болонський процес : міжнародний та вітчизняний досвід / К. Ю. Богомаз, О. І. Дика // Грані. – 2005. – № 2. – С. 120-124. – Бібліогр. : с. 124.
138. Бойко М. Удосконалення професійної майстерності викладача вищої школи в контексті вимог Болонського процесу / М. Бойко ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – 2009. – Вип. 25. Ч. 3. – С. 218-224. – Бібліогр.: с. 222.
139. Бойцун Н. Є. Взаємоузгодження магістерських програм з напрямку "Економіка" як основа інтеграції економічної освіти університетів України та Європи / Н.Є.Бойцун, Н.І.Галан ; Дніпропетровський нац. ун-т // Класичні університети - центри освіти, науки і культури регіонів : традиції та сучасність : матеріали Міжнародної науково - практичної конференції, 16-17 грудня 2003 р., м. Дніпропетровськ / рец. П. І. Гнатенко, В. І. Яровий. – Дніпропетровськ, 2003. – С. 24-25.
140. Бойчук О. Болонський процес і досвід країн Заходу в підтримку студентів / О.Бойчук ; Київський нац. екон. ун-т // Болонський процес: проблеми модернізації освіти України в контексті Болонського процесу : матеріали Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції 20-21 лютого 2004 р. / ред. колегія: І.І.Тимошенко, З.І Тимошенко. – К., 2004. – С. 57-59.
141. Бойчук О. С. З європейського досвіду освітнього скеровування і порадництва молоді / О.С.Бойчук ; Київський нац. економічн. ун-т // Проблеми освіти: науково-методичний збірник / ред. кол. В.Г.Кремень (гол. ред.) та ін. – К., 2004. – Вип. 35. – С. 29-39. – Бібліогр.: 6 назв.
142. Бойчук Т. В. Позитивні тенденції й проблеми впровадження принципів Болонського процесу в науково-освітню діяльність факультету фізичного виховання і спорту / Т.В.Бойчук, О.М.Лібрик, О.С.Левандовський ; Прикарпатский нац. ун-т імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ // Актуальні проблеми фізичної культури та спорту в сучасних соціально-економічних і екологічних умовах. – Запоріжжя, 2005. – Ч. І. – С. 3-16. – Бібліогр.: 4 назв.
143. Бокій В. І. Особливості організації післядипломної освіти в умовах входження України до європейського освітнього простору / В.І.Бокій ; Київський ун-т технологій та дизайну // Проблема ефективного використання та професійно-технічної підготовки кадрів промислового сектору економіки України : доповіді між нар. науково-практичної конференції, м. Київ, 28-29 листопада 2007 р. : у двох томах / голова ред. кол. Б.М.Данилишин. – К., 2008. – Т. 2. – С. 243-249.
144. Болотських М. Деякі проблеми реформування вищої школи України в контексті Болонського процесу: [матеріали міждунар. симпозиуму, 25-26 вересня 2006 р., м. Харків] / М. Болотських ; Харківський держ. техн. ун-т будівництва та архітектури // Новий Колегіум. – 2006. – № 5. – С. 42-44.
145. Болюбаш Я. Болонський процес: подолання стереотипів : [розмова з директором департаменту вищої освіти МОН України Ярославом Болюбашем ; зап. О.Коваленко] // Освіта України. – 2004. – 19 березня. (№ 21). – С. 5.
146. Бондар В. Стратегія і тактика підготовки вчителя для реалізації завдань Болонського процесу (з досвіду роботи кафедр педагогіки вищих навчальних закладів України) / В. Бондар ; АПН України ; Ін-т педагогіки і психології, І. Шапошнікова ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова // Освіта і управління. – 2006. – Т. 9, № 3-4. – С. 24-26.
147. Бондарчук Н. Європейська та міжнародна співпраця Чехії в галузі освіти / Н. Бондарчук // Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України. – 2008. – № 1. – С. 230-240.
148. Бондарчук Ю. Удосконалення форм і методів навчання відповідно до вимог Болонського процесу / Ю.Бондарчук, Г.Чуйко, Н.Чуйко ; Херсонський нац. техн. ун-т // Вища школа. – 2005. – № 2. – С. 35-41. – Бібліогр. в підрядк. прим.
149. Боняк В. О. Конституційне право людини і громадянина на вищу освіту в Україні в контексті Болонської угоди / В.О.Боняк ; Дніпропетровський держ. ун-т внутр. справ // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2008. – № 2. – С. 68-72. – Бібліогр.: с. 72.
150. Борисова О. Науково-дослідна діяльність студентів педагогічних ВНЗ в умовах реалізації завдань Болонської конвенції / О.Борисова, Н.Харченко ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г.Сковороди // Рідна школа. – 2008. – № 10. – С. 33-35. – Бібліогр.: 2 назв.
151. Бостан Л. М. Юридична освіта в Україні в контексті болонського процесу: реалії і перспективи / Л.М.Бостан ; ЗНУ // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Правова освіта та правова наука в Україні в умовах сучасних трансформаційних процесів" (24-25 грудня 2009 року) : у двох томах / ред. кол. Тимченко С.М. та ін. – Запоріжжя, 2009. – Т. 1. – С. 307-309.
152. Бостан С. К. Концептуальні засади модульного проектування робочої навчальної програми з "Історії держави та права зарубіжних країн" в світлі вимог Болонської конвенції / С.К.Бостан, Л.М.Бостан ; Запоріз. юрид. ін-т // Запорізькі правові читання : тези доповідей щорічної Міжнародної наук.-практич. конференції, м.Запоріжжя, 18-19 травня 2006 р. / за заг. ред. С.М.Тимченка, Т.О.Коломоєць та ін. – Запоріжжя, 2006. – С. 20-22. – Бібліогр.: 2 назв.
153. Братиця Г. Стратегії реформування вищої школи Німеччини у контексті Болонського процесу / Г.Братиця ; Львівський нац. ун-т ім. І.Франка // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – Львів, 2007. – Вип. 22. – С. 262-267. – Бібліогр.: 5 назв.
154. Брюховецький В. "Європа знань" - це не тільки знання: [Україна та Болонський процес] / В. Брюховецький // Урок української. – 2007. – № 1. – С. 57-58.
155. Булавко В. Болонський процес у філософській інтерпретації : [за матеріалами круглого столу "Філософія освіти в Україні в контексті Болонського процесу"] / В. Булавко ; Інститут вищої освіти України / Освіта України. – 2004. – 13 липня (№ 54-55). – С. 8.
156. Булавко В. Україна буде учасником Болонського процесу / В. Булавко // Освіта України. – 2003. – 25 листопада (№ 88). – С. 2.
157. Булавко В. Українська наука й освіта впевнено входять у Болонський процес : [у НТУУ "КПІ" відбулась нарада Асоціації ректорів технічних ВНЗ, на якій розглядалися питання реформування вищої технічної освіти в Україні в світлі вимог Болонського процесу] / В. Булавко // Освіта України. – 2005. – 5 лип. (№ 50). – С. 6.
158. Булгакова Н. Сорбонна, Болонья, далее - везде? : [по материалам международного семинара, посвященного Болонскому процессу, Санкт-Петебургский гос. университет, 2002 г.,] / Н. Булгакова // Поиск. – 2003. – 24 января (№ 3). – С. 8-9.
159. Бунда В.
Вища освіта України - за інтеграцію в Європейський освітньо-науковий простір : [за матеріалами VІІІ міжнародної наук.-практичної конф. "Розширення Європейського Союзу: нові реалії та перспективи на міжнародному ринку вищої освіти і науки", м. Сніна (Словаччина)] / В. Бунда // Освіта України. – 2005. – 14 січня (№ 3-4). – С. 7.
160. Бурлакова О. О. Відтворення вищої освіти України у європейському освітньому просторі : автореф. дис. ... канд. філософ. наук / Ольга Олександрівна Бурлакова. – К., 2007. – 17 с.
161. Буряк В. Розвиток Болонського процесу в європейських країнах : [Криворізькому державному педагогічному університету - 75 років] / В. Буряк // Рідна школа. – 2005. – № 8, серпень. – С.6-8.
162. Бухтєєв М. І. Методологічні аспекти взаємостосунків суспільства і освіти в контексті європейської інтеграції / М.І.Бухтєєв ; Донецький держ. ун-т управління // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2007. – Вип. 28. – С. 64-72. – Бібліогр.: 8 назв.
163. Бучнєва Н. Болонська система крізь призму сприйняття українських студентів : [відповіді студентів київських вузів на запитання "Як ви ставитесь до запровадження Болонської системи у вашому університеті?" та "Як це впливає на вас особисто?"] / Н. Бучнєва // Студентська газета. – 2005. – 3-9 листопада (№ 35). – С. 4.
164. Вакарчук І. "Вища освіта України - європейський вимір: стан, проблеми, перспективи" : доповідь Міністра освіти і науки України (21 березня 2008 р., м.Київ) / І. Вакарчк // Освіта. – 2008. – 19-26 березня (№ 13-14). – С. 4-7.
165. Вакарчук І. Вища освіта України - європейський вимір: стан, проблеми, перспективи : доповідь міністра освіти і науки Івана Вакарчука на підсумковій колегії Міністерства освіти і науки (21 березня 2008 року, : м. Київ) / І. Вакарчук // Освіта України. – 2008. – 25 березня (№ 23). – С. 1, 2-4.
166. Ванюрихин Г. Болонское образовательное пространство и новые возможности двухступенчатой подготовки специалистов / Г.Ванюрихин ; Московский гос. ун-т им. М.В.Ломоносова // Новий Колегіум. – 2006. – № 1. – С. 3-7. – Библиогр.: 6 назв.
167. Василюк А. Освітня політика Європейського Союзу / А. Василюк ; Ніжинський пед. ун-т // Шлях освіти. – 2007. – № 3. – С. 13-17. – Бібліогр. в текст. прим.
168. Вачевський М. Сучасна економічна освіта у країнах Західної Європи: формування професійних компетенцій / М.Вачевський ; Дрогобицький держ. пед. ун-т імені Івана Франка // Рідна школа. – 2006. – № 3. – С. 71-74. – Бібліогр.: 19 назв.
169. Ващенко К. М. Суперечності Болонського процесу : їх розвиток і подолання у вітчизняній системі освіти / К. М. Ващенко // Гілея: науковий вісник. – 2010. – № 38. – С. 400-406. – Бібліогр. : с. 405-406.
170. Венедиктов В. С. Парадигма сучасної юридичної освіти в контексті Болонського процесу / В.С.Венедиктов ; Нац. ун-т внутрішніх справ // Право і безпека. – 2004. – № 4. – С. 14-17.
171. Безперервна професійна освіта провізорів і Болонський процес / Н. О. Ветютнева, О. М. Гриценко, Л. Б. Пилипчук [та ін.] ; Нац. мед. академія післядипломн. освіти ім. П.Л.Шупика // Новий Колегіум. – 2008. – № 4. – С. 5-6.
172. Винницький М. Впровадження третього циклу вищої освіти - ключ до успіху Болонського процесу : [Аспірантура] / М.Винницький ; Докторська школа НУ "КМА" // Вища школа. – 2008. – № 12. – С. 20-27.
173. Виткалов В. Ефективність впровадження кредитно-модульної системи підготовки фахівців-культурологів у контексті Болонської декларації / В. Виткалов, О. Граб ; Рівненський держ. гуман. ун-т // Вища школа. – 2008. – № 1. – С. 17-26. – Бібліогр. в прим.
174. Вишневский О. Ю. Болонский процесс в Украине: первые шаги реализации / О. Ю. Вишневский // Збірник праць молодих учених Народної української академії / гол. ред. В.І. Астахова. – Харків, 2006. – С. 6-14. – Бібліогр.: с. 13-14.
175. Вишневський О. Болонський процес: політична кон'юктура чи історична доцільність / О.Вишневський ; Дрогобицький пед. ун-т імені Івана Франка // Педагогічна думка. – 2005. – № 2. – С. 3-7. – Бібліогр.: 4 назв.
176. Влох Р. Щодо участі України в Болонському процесі / Р.Влох ; Ін-т фізичної оптики МОН України // Світогляд. – 2006. – № 2. – С. 57.
177. Внукова Н. Якість освіти у реалізації Болонського процесу / Н.Внукова ; Харківський нац. екон. ун-т // Новий Колегіум. – 2005. – № 6. – С. 9-13. – Бібліогр. в підряд. прим.
178. Возіанова Ж. Про підготовку медичних кадрів, Болонську систему і "кота в мішку" / Ж. Возіанова // Дзеркало тижня. – 2009. – 3-9 жовтня (№ 37). – С. 12.
179. Волинець Л. Актуалізація загальної мистецької освіти в умовах європейської інтеграції / Л.Волинець Ін-т педагогіки АПН України // Шлях освіти. – 2006. – № 3. – С. 18-22. – Бібліогр. в текст. прим.
180. Волков В. Європейські стандарти прав людини та юридична освіта в Україні / В.Волков, Л.Дешко, ; Донецький нац. ун-т // Право України. – 2007. – № 5. – С. 105-107. – Бібліогр.: 8 назв.
181. Волков В. З досвіду організації та проведення самостійної роботи студента як складової Болонського процесу / В. Волков, Л. Дешко // Правничий часопис Донецького університету. – 2006. – № 1. – С. 83-91.
182. Волков В. На захист медичного права: [юридична і медична освіта у контексті європейських вимог] / В.Волков, Л.Дешко ; Донецький нац. ун-т // Юридичний вісник України. – 2006. – 25 лют.-3 бер. (№ 8). – С. 1, 8.
183. Волович В. Болонский процесс и новая парадигма образования в Украине / В.Волович ; Киевский нац. ун-т // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2004. – № 4. – С. 189-199.
184. Рейтингова оцінка знань студентів у світлі вимог Болонського процесу / Н.М. Багрій М.М. Воронич-Семченко, О. Г. Попадинець, А. С. Дмитренко [та ін.] // Проблеми сучасної медичної науки та освіти. – 2010. – № 3. – С. 8-10. – Бібліогр.: с. 10.
185. Воронкова В. Г. Болонський процес як засіб інтеграції демократизації вищої освіти країн Європи / В.Г.Воронкова ; Запорізька держ. інженер. акад. // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2005. – Вип. 22. – С. 36-49. – Бібліогр.: 19 назв.
186. Воронкова В. Г. Проблеми основних реформ Болонського процесу / В.Г.Воронкова ; Запорізька держ. інженер. акад. // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2005. – Вип. 23. – С. 25-32. – Бібліогр.: 10 назв.
187. Гавран М. Професійна підготовка фахівців у закладах приватної вищої освіти Польщі в контексті Болонського процесу / М. Гавран ; Національний ун-т "Львівська політехніка" // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – 2009. – Вип. 25. Ч. 3. – С. 334-340. – Бібліогр.: с. 339-340.
188. Особливості впровадження положень Болонської декларації у вищих навчальних закладах гуманітарного профілю : [підготовка кадрів з безпеки життєдіяльності] / О. Ф. Гавриленко, Б. Д. Халмурадов, Л. Д. Олешко [та ін.] ; Київський нац. лінгвістичний ун-т // Безпека життєдіяльності. – 2005. – № 5. – С. 8-12.
189. Гавриліна О. І. Тестовий контроль як складова підготовки спеціалістів за Болонською системою / О.І.Гавриліна, О.Ю.Дещенко ; Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського // Актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищій школі : збірник наукових праць. – Донецьк, 2009. – Вип. 11. – С. 30-36. – Бібліогр.: с. 35-36.
190. Гаврилюк Ю. М. Геокультурна спрямованість освіти в контексті Болонського процесу як спосіб реалізації прав суб'єкта освіти / Ю.М.Гаврилюк ; Харківський нац. аграрний ун-т ім. В.В.Докучаєва // Актуальні проблеми економічного, соціально-політичного та правового захисту суб'єктів освітнього процесу. – Харьков, 2004. – С. 53-57.
191. Гадяцький В. Болонський процес чи сицилійський тупик?: критичний погляд на пропоновані зміни до закону "Про вищу освіту" / Віктор Гадяцький // Дзеркало тижня. – 2009. – 24-30 січня (№ 2). – С. 12.
192. Гайдук І. О. Перешкоди у реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти України / І. О. Гайдук // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2008. – Вип. 18.4. – С. 302-305. – Бібліогр.: с. 305.
193. Гайков А. А. Качество образования в контексте Болонского процесса / А.А.Гайков ; ХГУ "НУА" // Болонський процес: проблеми модернізації освіти України в контексті Болонського процесу : матеріали Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції 20-21 лютого 2004 р. / ред. колегія: І.І.Тимошенко, З.І Тимошенко. – К., 2004. – С. 150-153.
194. Галаган А. И. Реформирование инженерного образования в Европе в соответствии с требованиями Болонской декларации / А.И.Галаган ; Междунар. акад. наук информатики, информ. процессов и технологий, О.Д.Прянишникова // Социально-гуманитарные знания. – 2005. – № 6. – С. 239-250. – Библиогр.: 15 назв.
195. Галазюк О. Д. Проблема диверсификации методов обучения в контексте участия Украины в Болонском процессе / Галазюк О.Д. ; Харьк. ин-та рыночн. отн. и менеджм // Наука. Релігія. Суспільство. – 2004. – № 3. – С. 124-130.
196. Галімова Т. Р. Професійна освіта соціологів у руслі Болонського процесу / Т. Р. Галімова // Особистість: проблеми та перспективи : збірник наукових праць за матеріалами конференції "Соціально-психологічні аспекти формування особистості" / ред.кол. А.В.Козлов та ін. – Кривий Ріг, 2009. – С. 58-60. – Бібліогр. : с. 60.
197. Галушка Р. Розвиток педагогічної освіти України та її інтеграція в Європейський освітній простір : у день освітян у Харкові відбулася нарада ректорів / Р. Галушка // Освіта України. – 2004. – 19 жовт. (№ 81-82). – С. 4-5, 10.
198. Гамула І. Особливості реформування системи вищої військової освіти відповідно до вимог Болонського процесу / І.Гамула ; Нац. акад. оборони України // Вища освіта України. – 2006. – № 3. – С. 60-64. – Бібліогр.: 5 назв.
199. Ганчеренок И. И. Инновационная деятельность и высшее образование: европейское видение до 2020 года : [краткое резюме рекомендаций междунар. конференции по проблемам научно-исслед. и инновац. деятельности в ун-тах и подготовленных к ней аналит. материалов, г.Льеже (Бельгия), 25-28 апр. 2004 г.] / И. И. Ганчеренок // Инновации в образовании. – 2005. – № 2. – С.5-8. – Библиогр.: 4 назв.
200. Ганюкова К. О. Статус державної мови та перспективи її викладання у світлі результатів Болонського процесу / К.О.Ганюкова, Н.В.Ботвина ; Академія адвокатури України // Вісник Академії адвокатури України. – 2005. – Вип. 1. – С. 35-43. – Бібліогр.: 5 назв.
201. Гарцула О. Є. Ключові компетентності для освіти впродовж усього життя : з рекомендацій Європейського парламенту та Європейської Ради / О. Є. Гарцула // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. – № 1. – С. 4-10.
202. Гелле-Келлинг Й. Адаптация системы обучения Фернуниверситета к требованиям Болонского процесса: [материалы международного симпозиума, 25-26 сентября 2006 г., Харьковский гос. техн. ун-т строительства и архитектуры] / Й. Гелле-Келлинг ; Фернуниверситет, г. Хаген, Германия // Новий Колегіум. – 2006. – № 5. – С. 52-54.
203. Гитман М. Перспективы внедрения дуальных программ в контексте Болонского процесса / М.Гитман, Е.Гитман, В.Столбов ; Пермский гос. техн. ун-т, РФ // Alma mater. – 2006. – № 8. – С. 36-41. – Библиогр.: 10 назв.
204. Глотова В. Перспективы научной работы в рамках Болонского процесса / В.Глотова ; Харьковский ин-т управл. // Вчені записки. – 2006. – № 7. – С. 107-109. – Библиогр.: 11 назв.
205. Голобородько Е. П. Формирование навыка профессионального общения как основная составляющая воспитания гуманитарно-технической элиты нового типа и Болонский процесс / Е. П. Голобородько, И. В. Полянская // Русский язык и литература: проблемы изучения и преподавания в школе и вузе: сборник научных работ / отв. ред. рекол.: Л.А.Кудрявцева. – К., 2006. – С. 369-374. – Библиогр.: 14 назв.
206. Головатий М. Болонські домовленості в українському контексті / М.Головатий ; МАУП // Урядовий кур'єр. – 2007. – 28 грудня (№ 245). – С. 11.
207. Головатий М. Організаційно-методичні засади інтеграції національної системи освіти України в європейську систему освіти відповідно до Болонського процесу / М.Головатий ; МАУП // Освіта і управління. – 2005. – Т. 8, № 3-4. – С. 157-160.
208. Головатий М. Ф. Особливості входження України до Болонського процесу / М.Ф.Головатий ; МАУП // Болонський процес: проблеми модернізації освіти України в контексті Болонського процесу : матеріали Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції 20-21 лютого 2004 р. / ред. колегія: І.І.Тимошенко, З.І Тимошенко. – К., 2004. – С. 27-28.
209. Головатый Н. Европейское и украинское образование - где точка единения? : [неординарные вопросы интеграции образования Украины в соответствии с проблемами Болонского процесса] / Н.Ф.Головатый ; МАУП // Персонал. – 2004. – № 3. – С. 5-7.
210. Головко М. В. Особливості організації та вдосконалення системи навчання в умовах Болонського процесу / М.В.Головко ; Ін-т пед. АПН України, С.Г.Головко ; Нац. авіац. ун-т // Проблеми освіти: науково-методичний збірник. – К., 2006. – Вип. 43. – С. 7-11. – Бібліогр.: 5 назв.
211. Голубенко О. До проблеми оновлення стандартів вищої освіти в контексті Болонських реформ / О.Голубенко, Т.Морозова ; Східноукр. нац. ун-т імені В.Даля, м. Луганськ // Вища школа. – 2006. – № 5-6. – С. 10-18. – Бібліогр. в підряд. прим.
212. Голубенко О. Європейська метаструктура кваліфікацій для сфери освіти / О.Голубенко, Т.Морозова ; Східноукр. нац. ун-т імені В.Даля, м. Луганськ // Вища школа. – 2007. – № 2. – С. 37-45. – Бібліогр. в підряд. прим.
213. Голубенко О. Національна рамка кваліфікацій у контексті європейських перетворень освітнього простору / О.Голубенко, Т.Морозова ; Східноукр. нац. ун-т імені Володимира Даля // Вища школа. – 2009. – № 3. – С. 44-56. – Бібліогр.: с. 55-56.
214. Голубцова І. Латинська мова як засіб інтеграції в європейський освітній простір / І. Голубцова ; Чигиринський сільськогосп. технікум // Освіта. Технікуми, коледжі. – 2006. – № 2. – С. 19-20.
215. Гончаренко М. С. Адаптація підготовки студентів за спеціальністю "Валеологія" в ХНУ ім. В.Н. Каразіна до вимог Болонського процесу / М.С. Гончаренко, О.О. Коновалова ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна // Проблеми освіти: науково-методичний збірник. – К., 2006. – Вип. 49. – С. 177-182. – Бібліогр.: 7 назв.
216. Гончаренко С. У. Зміст підготовки викладачів-аграрників освіти у вищих навчальних закладах країн європейського союзу / С.У.Гончаренко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2009. – Вип. 143. – C. 18-23. – Бібліогр.: с. 23.
217. Гончаров С. На шляху Болонського процесу : [про результати соціол. дослідження упровадження кредитно-мод. системи орг. навч. процесу в Нац. ун-ті вод. госп. та природокорист. розповідає проф. С.Гончаров] / С. Гончаров ; розм. Л.Ступчук // Коментар до інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – 2009. – № 10. – С. 20-23.
218. Горбань О. В. Національна вища освіта в контексті інтеграції в єдиний європейський освітній простір (філософсько-світоглядні засади) / О.В.Горбань ; Нац. акад. природоохор. та курот. будівництва // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2006. – Вип. 24. – С. 51-59. – Бібліогр.: 11 назв.
219. Горбатко, В. Какая ты, Болонская Система? / В. Горбатко // Наше время плюс. – 2006. – 1 июня (№ 22). – С. 18.
220. Горбунова Л. М. Законодавчо-нормативне супроводження приєднання України до Болонського процесу / Л.М.Горбунова, заст. Міністра юстиції України// Болонський процес: проблеми модернізації освіти України в контексті Болонського процесу : матеріали Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції 20-21 лютого 2004 р. / ред. колегія: І.І.Тимошенко, З.І Тимошенко. – К., 2004. – С. 9-11.
221. Гофрон А. Різні погляди на Європу і проектування освітніх концепцій / А.Гофрон ; Ін-т вищої освіти АПН України, (Польща) // Вища освіта України. – 2005. – № 1. – С. 37-44. – Бібліогр.: 26 назв.
222. Гофрон А. Філософські засади сучасних європейських освітніх концепцій : автореф.дис. ... докт. філос. наук / Анджей Гофрон. – К., 2005. – 32 с.
223. Гребельник О. У Європі наші студенти - серед найкращих : [про здобутки наших учнів і студентів на міжнародних змаганнях розповідає заст. міністра освіти і науки О.Гребельник] / О. Гребельник // Коментар до інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – 2009. – № 10. – С. 4-8.
224. Гребенюк В. Болонський процес і традиції української освіти : особлива точка зору / В.Гребенюк, Є.Євсєєв ; Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т // Новий Колегіум. – 2004. – № 3. – С. 43-48.
225. Гривцова О. Ідемо у процес Болонський, або "Євроремонт" вищої школи / О. Гривцова // Запорізька правда. – 2006. – 16 лист. ( №172-173). – С. 9.
226. Гривцова О. На шляху до Європи: (у ЗНУ пройшов семінар з питань навчальної кредитно-модульної програми "Європейський бакалавр з соціальних та освітніх наук") / О. Гривцова // Запорізька правда. – 2005. – 8 листопада (№ 174). – С. 3.
227. Гриневич Л. Українсько-польське співробітництво у сфері освіти в контексті європейських інтеграційних процесів на прикладі Києва / Л. Гриневич // Освіта України. – 2009. – 19 трав. (№ 37). – С. 6, 7.
228. Гриценко І. Адаптація вищої фармацевтичної освіти до європейських вимог / І.Гриценко, А.Котвіцька, Н.Городиська ; Нац. фармацевтичний ун-т // Новий Колегіум. – 2008. – № 5. – С. 14-17. – Бібліогр.: с. 17.
229. Грундер Г. Болонский процесс в Швейцарии: "новые концепции" обучения - "новый тип" учения? / Г.-У.Грундер ; Педагогическая высшая школа (Швейцария) // Высшее образование в России. – 2009. – № 7. – С. 163-168. – Библиогр.: с. 168.
230. Гузик Р. Реалізація принципів і завдань Болонського процесу : (досвід Хорольського агропромислового коледжу Полтавської державної аграрної академії) / Р. Гузик, Л. Діхтярь // Вища школа. – 2008. – № 8. – С. 12-28.
231. Гуляєва Н. М. Вища європейська освіта в Україні / Н.М.Гуляєва ; КНТЕУ // Освіта. – 2005. – 9-16 лют. (№ 7). – С .3.
232. Гульпа Л. Загальноєвропейські тенденції розвитку сучасної мовної освіти в контексті рекомендацій Ради Європи / Л. Гульпа // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2008. – № 5-6. – С. 60-74.
233. Гуменник В. Формування системи цільового управління вищим закладом освіти в умовах приєднання України до Болонського процесу / В.Гуменник ; Івано-Франківський ін-т менеджменту Тернопільської акад. народ. госп. // Вища школа. – 2004. – № 4. – С. 45-54.
234. Гуменюк А. Проблеми інтеграції української освіти до європейського освітянського простору/ А.Гуменюк, Т.Ковальчук // Вісник Київського національного університету ім. Т.Шевченка. Серія: Міжнародні відносини. – 2009. – № 37. – С. 32-35. – Бібліогр.: 8 назв.
235. Гунько С. Вища освіта в контексті Болонської декларації / С. Гунько, О. Сокол // Палітра друку. – 2005. – № 1. – С. 4-5.
236. Гурч Л. Деякі аспекти впровадження європейської системи ECTS у вищу освіту України / Л.Гурч ; МАУП] // Освіта і управління. – 2005. – Т. 8, № 3-4. – С. 185-189. – Бібліогр.: 6 назв.
237. Гурч Л. Мобильность студентов и профессорско-преподавательского состава как фактор повышения конкурентоспособности высшего образования Украины в европейском пространстве / Л.Гурч ; Укр.-Араб. ин-т междунар. отношений имени Аверроэса МАУП // Персонал. – 2005. – № 7. – С. 80-85. – Библиогр.: 12 назв.
238. Гурч Л. Некоторые аспекты внедрения европейской системы ЕСТS в высшее образование Украины : европейская кредитно - трансфертная и аккумуляторная система / Л. Гурч // Персонал. – 2004. – № 12. – С. 68-73.
239. Гурч Л. Приєднання України до Болонського процесу: "за" і "проти" / Людмила Гурч // Персонал. – 2008. – № 1. – С. 7-13. – Бібліогр.: 13 назв.
240. Гут Д. Болонський процес: вплив реформи вищої освіти на структуру та організацію докторантури в Німеччині / Джесіка Гут ; Центр з вивч. законодавства й політики в Європі Лідського ун-ту, Велика Британія // Вища школа. – 2007. – № 3. – С. 85-94. – Бібліогр.: с. 94.
241. Гуцайлюк З. Ще раз про вдосконалення викладання бухгалтерського облік в контексті Болонського процесу / З.Гуцайлюк ; Тернопільській держ. техн. ун-т // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – № 10. – С. 31-32.
242. Давидов П. Г. Формування креативної інженерної освіти через призму Болонського процесу : філософія та практика / П. Г. Давидов // Наука. Релігія. Суспільство. – 2010. – № 1. – С. 8-14. – Бібліогр. : с. 13-14.
243. Данилевич М. Ефективність навчального процесу бакалаврів фізичного виховання згідно з вимогами Болонської декларації / М. Данилевич, М. Ярошик // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2008. – № 4. – С. 78-81.
244. Данилевский П. Н. Еще кое-что о Болонском процессе : [размышления о будущем Болонского процесса в России] / П. Н. Данилевский // Высшее образование сегодня. – 2006. – № 9. – С. 63-64.
245. Данилишин Б. Освіта, наука і виробництво у контексті вимог Болонської декларації / Б.Данилишин ; НАН України, В.Куценко // Вісник Національної академії наук України. – 2007. – № 3. – С. 14-22. – Бібліогр.: 11 назв.
246. Дворнікова Н. С. Тенденції демократизації у розвитку американської, європейської та вітчизняної систем вищої освіти / Н. С. Дворнікова // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2008. – Вип. 18.1. – С. 269-277. – Бібліогр.: с. 276-277.
247. Дем'яненко Н. Класичний університет України і Болонський процес: реалізація принципу автономії в управлінні / Н.Дем'яненко ; Київський нац. університет імені Тараса Шевченка // Рідна школа. – 2004. – № 5. – С. 53-56.
248. Дем'яненко Н. Університет - основа Європейського регіону вищої освіти / Н.М.Дем'яненко ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного інституту ім. В.Г.Короленка. Сер. Педагогічні науки. – 2006. – Вип. 6. – С. 85-92. – Бібліогр.: 7 назв.
249. Дем'яненко Н. М. Університет України і Європейський регіон вищої освіти: процес інтеграції / Н.М.Дем'яненко ; Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова // Проблеми освіти: науково-методичний збірник. – К., 2005. – Вип. 42. – С. 3-10. – Бібліогр.: 6 назв.
250. Демідов Д. Тенденції розвитку вищої педагогічної освіти в університетах України та Європи / Д. Демідов // Міжнародне співробітництво в галузі освіти : матер. другої міжнарод. наук.-практ. конфер. "INTED-2003" 1-5 квітня 2003р., м. Ялта: зб. стат. / відповід. за вип. О.А.Подсолонко, М.В.Овчинникова. – К., 2003. – Ч. 1. – С. 182-187. – Бібліогр.: с. 186-187.
251. Демченко О. Л. Управління якістю освіти в контексті Болонського процесу / О.Л.Демченко ; Гуманітарний ун-т "ЗІДМУ" // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2007. – № 4. – С. 58-60. – Бібліогр.: 4 назв.
252. Денисенко В. У рамках Болонського процесу : підписано угоду про співпрацю між Національним педагогічним університетом імені М.П.Драгоманова і університетом імені Адама Міцкевича] / В.Денисенко ; НПУ ім.М.П.Драгманова // Освіта. – 2004. – 21-28 квіт. (№ 20). – С. 8.
253. Джура О. Болонський процес як прояв модернізації освіти / О.Джура ; Бучацький коледж Івано-Франківського ун-ту нафти і газу // Вища освіта України. – 2008. – № 4. – С. 58-63. – Бібліогр.: с. 62-63.
254. Дзвінчук Д. Європейський погляд на засади сучасної освітньої політики / Д. Дзвінчук // Вісник Львівського університету. Серія: Філософські науки. – 2007. – Вип. 10. – С. 30-40. – Бібліогр. : с. 39-40.
255. Дзвінчук Д. Засади управління і вибір цілей діяльності освітньої системи в контексті європейського виміру / Д.Дзвінчук ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу // Вища освіта України. – 2006. – № 2. – С. 20-26. – Бібліогр.: 12 назв.
256. Дзюндзюк В. Результати експертного опитування "Україна та Болонський процес: шлях вибору" : [за матеріалами звіту] / В. Дзюндзюк, В. Стрельцов ; інформ-аналіт відділ Харківського регіон. ін-ту держ. управ. НАДУ // Europian studies bulletin. – 2006. – № 4. – С. 72-78.
257. Дмитриченко М. Автономія вищого навчального закладу - вимога Болонської декларації : бесіда з ректором національного транспортного університету Миколою Дмитриченком керівника проекту "Журнал "Вища школа" Володимира Карасьова / М. Дмитриченко // Вища школа. – 2005. – № 2. – С. 22-34.
258. Дмитриченко Н. Ф. Болонский процесс: принципы едины, пути реализации различны / Н.Ф.Дмитриченко ; Нац. транспортный ун-т // Сучасна освіта. – 2007. – № 11. – С. 10-12.
259. Добрынин М. А. Болонская декларация как фактор формирования европейского образовательного пространства / М.А.Добрынин ; Брестский гос . ун-т им. А.С.Пушкина // Педагогика. – 2006. – № 9. – С. 103-108.
260. Добрянський І. Вища освіта України: європейський вимір (аспекти доступності) / І.Добрянський ; КІРУЕ // Рідна школа. – 2005. – № 9-10. – С. 12-16. – Бібліогр.: 14 назв.
261. Долішній М. Диверсифікація освіти в контексті Болонського процесу як передумова поліпшення якості кадрового потенціалу / М.Долішній, В.Куценко ; Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, м.Київ // Україна: аспекти праці. – 2006. – № 5. – С. 8-14. – Бібліогр. в прим.
262. Долішній М. Стратегія розвитку університетської освіти: європейський, національний та регіональний контекст / М.Долішній ; Ін-т регіон. дослід. НАН України, Л.Семів, І.Ходикіна // Регіональна економіка. – 2006. – № 3. – С. 10-21. – Бібліогр.: 21 назв.
 

Меню сайту
Радимо прочитати

Copyright © 2010 Центр європейської інформації в м. Запоріжжя
 

Авторизація ...

Логін :
Пароль :