Центр європейської інформації в м. Запоріжжя

Головна Про наш центр Анонси Новини Контакти Портал Мережі

Головна » Бібліотека » Економічні аспекти інтеграції України до ЄС

Економічні аспекти інтеграції України до ЄС
Інформаційно-бібілографічний список літератури.
Кількість відібраних джерел - 578.
Повністю зі списком можна ознайомитися у Центрі європейської інформації
.
1 "Європейський споживач створює певні вимоги до рівня обслуговування": [ЄС зацікавлений у підвищенні обізнаності українських споживачів] // Євробюлетень. – 2009. – № 1, січень. – С. 8-9.
2. "Зона вільної торгівлі буде надзвичайно важливою для наших відносин" // Євробюлетень. – 2008. – № 2, лютий. – С. 4-5.
3.. "Нинішня криза підштовхує до створення міцної європейської енергетичної політики" // Євробюлетень. – 2009. – № 2, лютий. – С. 6.
4. 2010-й: хронологія відносин : [між Євросоюзом і Україною] // Євробюлетень. – 2010. – № 12,грудень. – С. 9.
5. 50 причин любить ЕС // МИГ. – 2007. – № 29 марта (№13). – С. 4.
6. TACIS в Україні: Кроки Євросоюзу на підтримку розвитку системи страхування від нещасних випадків на виробництві // Профспілки України. – 2005. – № 2, берез.- квітень. – С. 61-64.
7. Британська торгова місія в Україні // Діловий вісник. – 2002. – №5. – С.4.
8. Брюсель закликає дотримуватися зобов'язань щодо допомоги на розвиток : Європейська Комісія оприлюднила повідомлення "ЄС як глобальний партнер для розвитку" // Євробюлетень. – 2008. – № 5, травень. – С. 23.
9. Брюссель порилюднив подальші плани щодо ЄПС [Європейської політики сусідства]: у центрц уваги будуть торгівля, візи й заморожені конфлікти // Євробюлетень. – 2008. – № 1, січень. – С. 13.
10. Бюджетний процес в ЄС: без компромісів не обійтится // Євробюлетень. – 2010. – № 11,листопад. – С. 4-5.
11. Великомасштабний пілотний проект Євросоюзу "TACIS" в Україні : Євроінтеграційна стратегія регіонів : [Донецька область] // Наука сьогодні. – 2008. – № 29. – С. 15-16.
12. Визначено розмір передвступної допомоги на 2008-2010 роки // Євробюлетень. – 2008. – № 10, жовтень. – С. 15.
13. Використання світових рейтингів для визначення пріоритетних напрямів розвитку України (місце України у світових рейтингах: останні тенденції) // Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави : національна доповідь / за заг. ред. В.М. Гейця та ін. – К., 2009. – С. 351-366.
14. Відносини Україна - ЄС. Паспортна довідка (1991-2004 рр.) // Україна на шляху до Європи / Упоряд. В.І.Шкляр, А.В.Юрченко. – К., 2006. – С. 481-492.
15. Внешнеэкономические отношения Украины со странами ЕС в январе - июне 2004 года // Обзор украинского рынка. – 2004. – №12. – С. 8-9.
16. Вплив світової кризи на Україну та антикризова стратегія її соціально-економічного розвитку. Динаміка фінансово-економічної кризи та її можливий вплив на економіку України // Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави : національна доповідь / за заг. ред. В.М. Гейця та ін. – К., 2009. – С. 318-343.
17. Входження освіти і науки України в європейське інформаційне та освітнє поле як вагомий чинник економічного, соціального, інтелектуального, інноваційного-технологічного та культурного розвитку : [проекти ЄС, в реалізації яких братимуть участь українські ВНЗ. Підрозділ розділу 1] // Вища освіта України і Болонський процес. – Тернопіль, 2004. – С. 31-39.
18. Давний партнер - это надежно. Перспективы экономического сотрудничества Украины с Болгарией // Обзор украинского рынка. – 2002. – №4. – С.21.
19. Два завдання митного союзу: [Європейський митний союз] // Євробюлетень. – 2008. – № 11, листопад. – С. 11.
20. ЕВРО - денежные знаки Европейского Союза : справочное пособие. – 5-е изд., испр. и доп. – М. : ИПК "ИнтерКрим-пресс", 2007. – 84 с. – (Валюты мира).
21. Европейский Союз [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ebooks.znu.edu.ua/files/2007/08/edu_29sept2006_343.rar.
22. Економіка України в євроінтеграційних процесах : науковий збірник. – Львів : Інтереко, 2004. – 758 с. – (Формування ринкової економіки в Україні ; Спецвипуск 13).
23. Економічна інтеграція в рамках ЄС // Європейські студії : навч.-метод. матеріали до засідань Полтавського молод. Євроклубу / авт-упоряд. Т.А.Устименко. – Полтава, 2003. – С. 69-88.
24. Економічне співробітництво України з ЄС і НАТО: стан, виклики та пріоритети розвитку // Стратегія і тактика, стан соціально-економічного розвитку України : науково-інформаційний збірник / за заг. ред. В.П.Горбуліна. – К., 2006. - Вип. 32. – С. 329-351.
25. ЄВРО. Економічний вимір інтеграції : аналітичний щорічник. Вип.2 / наук. ред. Дергачов О.П. – К. : Європейська комісія, 2003. – 80 с.
26. Європа зацікавлена у гармонічній інтеграції України в економіку ЄС // Діловий вісник. – 2010. – № 9. – С. 6.
27. Європейська соціальна хартія (переглянута) // Голос України. – 2006. – 30 листопада (№ 227). – С. 18-21.
28. Європейська Хартія для малих підприємств вкорінюється в Україні // Євробюлетень. – 2009. – № 5, травень. – С. 11.
29. Європейське інноваційне табло - інструмент гармонізації науково-технічної політики країн ЄС // Наука сьогодні. – 2007. – № 28. – С. 15-16.
30. Європейський вектор економічного розвитку = European vector of economic development : збірник наукових праць. / голов. ред. Б.І.Холод. – Дніпропетровськ : Вид-во ДУЕП, 2007. Вип. 1. – 184 с.
31. Європейський вибір України - невід'ємна складова її подальшого розвитку: Хронологія подій із налагодження співробітництва України і Європейського Союзу : [підрозділ розділу 1 "Євроінтеграція України як чинник соціально-економічного розвитку держави. Роль освіти в розвитку партнерства України з іншими державами"] // Вища освіта України і Болонський процес. – Тернопіль, 2004. – С. 5-19.
32. Європейські компанії запрошують на стажування українських менеджерів // Євробюлетень. – 2004. – № 8. – С. 6.
33. Євросоюз завершує розробку нової молодіжної стратегії // Євробюлетень. – 2009. – № 10. – С. 21.
34. Євросоюз: показники експорту-імпорту // Євробюлетень. – 2005. – № 11. – С. 13.
35. ЄС - найбільший торговий партнер України // Євробюлетень. – 2008. – № 2. – С. 5.
36. ЄС допомагає сільським підприємствам України // Євробюлетень. – 2005. – № 8. – С. 24.
37. За досвідом до Берліна: керівники кількох відомств ознайомилися з німецькими методами підтримки МСП // Євробюлетень. – 2007. – № 7-8. – С. 7.
38. Інституційні реформи в ЄС : аналітичний щорічник / наук. ред. Дергачов О.П. – К. : Європейська комісія, 2003. - Вип. 4.– 74 с.
39. Інструменти державного забезпечення економічного співробітництва : пріоритетні завдання економічного співробітництва України з країнами-членами ЄС та НАТО // Стратегія соціально-економічного розвитку індустріально-розвинутих країн світу: проблеми і перспективи України : науково-інформаційний збірник / за заг. ред. В.П.Горбуліна. – К., 2006. – Вип. 32. - С. 101-103. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України).
40. Інтеграція України до ЄС в контексті охорони довкілля // Екологія. Право. Людина. – 2006. – № 1. – С. 19-22.
41. Ключове завдання України за умов посилення євроінтеграційних процесів - формування нової моделі конкурентоспроможної економіки // Наука сьогодні. – 2007. – № 3. – С. 15-16.
42. Матеріали круглого столу "Стратегія європейської інтеграції України в сучасних умовах" / підгот. Т.В. Злуніцина // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2009. – № 3. – С. 116-165.
43. Міжнародна міграція та розвиток України в контексті європейської інтеграції : збірник матеріалів міжнародної конференції (16 жовтня 2007 р., м.Київ) / за заг. ред. О.С.Власюка. – К. : Фоліант, 2008. – 264 с.
44. Міжнародні організації : навч. посіб. рек. МОНУ / за ред. Ю.Г.Козака. – К. : ЦУЛ, 2003. – 288 с.
45. На гуманітарну допомогу ЄС виділяє понад 700 мільйонів євро щорічно // Євробюлетень. – 2008. – № 9. – С. 14.
46. Найважливіша спільна політика: на сільське господарство йде мало не половина бюджету ЄС // Євробюлетень. – 2007. – № 7-8. – С. 14-15.
47. Науково-технічне співробітництво України та ЄС : [підрозділ розділу 1 " Євроінтеграція України як чинник соціально-економічного розвитку держави. Роль освіти в розвитку партнерства України з іншими державами"] // Вища освіта України і Болонський процес. – Тернопіль, 2004. – С. 23-31.
48. Національна економіка України в світовому інтеграційному процесі : матеріали VII Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і студентів, м.Чернівці, 11 квітня 2008 року: збірка. – Чернівці : Рута, 2008. – 293 с. – (Присвячена 125-річчю з дня народження Й.А.Шумпетера).
49. Немецкий бизнес в Украине // Корреспондент. – 2003. – № 7. – С. 43-49.
50. Нова політика сусідства: план дій Україна - ЄС : [ознаки євроінтеграційного курсу] // Наука сьогодні. – 2005. – № 7. – С.13-14.
51. Объединение с Европой: Одной из главных задач Украины является ее интеграция в Европейское сообщество // Обзор украинского рынка. – 2005. – № 11. – С. 12-14.
52. Основи європейської та євроатлантичної інтеграції України : навчальний посібник рек.МОНУ / за заг. ред. В.П.Горбуліна. – К. : Євроатлантикінформ, 2006. – 416 с. – (Формування і реалізація державної політики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України).
53. Основні виклики співробітництва України з ЄС та НАТО // Стратегія соціально-економічного розвитку індустріально-розвинутих країн світу: проблеми і перспективи України : науково-інформаційний збірник / за заг. ред. В.П.Горбуліна. – К., 2006. – Вип. 32. - С. 93-100. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України).
54. Пакт конкурентнонеспроможності: ризиковані французько-німецькі плани щодо тіснішої інтеграції єврозони // Український тиждень. – 2011. – № 8. – С. 34.
55. Перспективи розвитку сільськогосподарських ринків ЄС // Євробюлетень. – 2006. – № 2. – С. 10.
56. Перспективи України в розширеній Європі // Євробюлетень. – 2004. – № 6-7. – С. 7.
57. Підтримка проекту ЄС "Виконання Україною зобов'язань стосовно членства в СОТ і реалізації Європейської політики добросусідства в сільському секторі (секторальний підхід)" // Наука сьогодні. – 2011. – № 8. – С. 13-14.
58. Презентовано нову енергетичну стратегію: Євросоюз має п'ять енергетичних пріоритетів // Євробюлетень. – 2010. – № 12. – С. 19.
59. Принципи державного забезпечення економічного співробітництва : пріоритетні завдання економічного співробітництва України з країнами-членами ЄС та НАТО // Стратегія соціально-економічного розвитку індустріально-розвинутих країн світу: проблеми і перспективи України : науково-інформаційний збірник / за заг. ред. В.П.Горбуліна. – К., 2006. – Вип. 32. - С. 100-101. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України).
60. Пріоритетні завдання економічного співробітництва України з країнами-членами ЄС та НАТО // Стратегія соціально-економічного розвитку індустріально-розвинутих країн світу: проблеми і перспективи України : науково-інформаційний збірник / за заг. ред. В.П.Горбуліна. – К., 2006. – Вип. 32. - С. 73-109. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України).
61. Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект : Сборник научных трудов. Ч.2. – Донецк : Донеччина, 2000. – 252 с.
62. Процесс расширения ЕС и формирования европейского экономического пространства [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ebooks.znu.edu.ua/files/2007/08/edu_29sept2006_901.rar.
63. Развитие внешнеэкономической деятельности в условиях глобализации : монография. – Симферополь : Таврия, 2006. – 282 с.
64. Регіональні торговельні союзи як механізм доступу до ринків розвинутих країн : [євроінтеграційні завдання України] // Наука сьогодні. – 2007. – № 48. – С. 13-14.
65. Розблокування й активізація конкурентного потенціалу економіки України з урахуванням нової розстановки світових сил, міжцивілізаційних взаємовідносин та цивілізаційної адаптації під впливом глобалізації // Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави : національна доповідь / за заг. ред. В.М. Гейця та ін. – К., 2009. – С. 345-350.
66. Розвиток відносин між Україною і ЄС за взаємності сторін: євроінтеграційні канони економічного підйому // Наука сьогодні. – 2010. – № 10-11. – С. 21-22.
67. Розвиток торговельних відносин України та ЄС після останнього етапу його розширення // Стратегія соціально-економічного розвитку індустріально-розвинутих країн світу: проблеми і перспективи України : науково-інформаційний збірник / за заг. ред. В.П.Горбуліна. – К., 2006. – Вип. 32. - С. 161-171. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України).
68. Розпочато роботу зі створення зони вільної торгівлі: відносини ЄС - Україна // Євробюлетень. – 2008. – № 3. – С. 7.
69. Розширення Європейського Союзу: вплив на відносини України з центральноєвропейськими сусідами. – К. : К.І.С., 2004. – 360 с.
70. Розширення ЄС : аналітичний щорічник / наук. ред. Дергачов О.П. – К. : Європейська комісія, 2003. - Вип. 1. – 90 с.
71. Роль Ради Європи у боротьбі з відмиванням "брудних" грошей // Міжнародні фінанси : навчальний посібник / за ред. Ю.Г.Козака та ін. – К., 2007. – С. 455-461.
72. Сотрудничество на перспективу. Экономические отношения Украины с Литвой // Обзор украинского рынка. – 2002. – № 4. – С. 23.
73. Співпраця ЄС з Україною у сфері енергетики та транспорту // Євробюлетень. – 2005. – № 5. – С. 22.
74. Співпраця ЄС та України : аналітичний щорічник / наук. ред. Дергачов О.П. – К. : Європейська комісія, 2003. – Вип. 3. - 90 с.
75. Спільна заява ухвалена результатами конференції з модернізації української газотранспортної системи // Євробюлетень. – 2009. – № 4. – С. 6-7.
76. Стан та здобутки у співробітництві : пріоритетні завдання економічного співробітництва України з країнами-членами ЄС та НАТО // Стратегія соціально-економічного розвитку індустріально-розвинутих країн світу: проблеми і перспективи України : науково-інформаційний збірник / за заг. ред. В.П.Горбуліна. – К., 2006. – Вип. 32. - С. 73-92. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України).
77. Стартегічні пріоритети розвитку співробітництва України з країнами-членами ЄС та НАТО // Стратегія соціально-економічного розвитку індустріально-розвинутих країн світу: проблеми і перспективи України : науково-інформаційний збірник / за заг. ред. В.П.Горбуліна. – К., 2006. – Вип. 32. - С. 103-109. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України).
78. Стратегічний курс - інтеграція в Європу: Україна - ЄС // Політика і час. – 2003. – № 10. – С. 9-18.
79. Суть не в тому, з ким бути - зі Сходом чи Заходом, суть в ефективному лоббіюванні національних інтересів України як на Сході, так і на Заході: (дискусії щодо ЄЕП) // Віче. – 2003. – № 10. – С. 3-32.
80. Торгівля між ЄС і Україною: в очікуванні революції // Євробюлетень. – 2011. – № 1. – С. 4-5.
81. Торговля Украины с международными экономическими блоками // Обзор украинского рынка. – 2002. – № 6. – С. 9.
82. Україна-Польща: перспективи транскордонної співпраці у сфері підтримки інновацій та енергозбереження // Наука сьогодні. – 2011. – № 6. – С. 13-14.
83. Україна - ЄС: канали співпраці в енергетичній сфері : [шляхом євроінтеграції: енергетичний комплекс України] // Наука сьогодні. – 2005. – № 42. – С.13-14.
84. Україна - ЄС: подальші економічні реформи та поліпшення інвестиційного клімату в Україні : [pа матеріалами засідання Делегації Європарламенту по зв'язках з Україною в Брюсселі] // Наука сьогодні. – 2006. – № 47. – С. 15-16.
85. Україна - ЄС: прогрес у відносинах за подальшої ходи соціально-економічних реформ і подолання наслідків економічної кризи // Наука сьогодні. – 2010. – № 29. – С. 13-14.
86. Україна - Польща: за досвідом тривалої і послідовної консолідації // Наука сьогодні. – 2011. – № 7. – С. 13-14.
87. Умови формування економічного та інституційного середовища для забезпечення високих темпів соціально-економічного розвитку України в умовах європейської і євроатлантичної інтеграції // Стратегія соціально-економічного розвитку індустріально-розвинутих країн світу: проблеми і перспективи України : науково-інформаційний збірник / за заг. ред. В.П.Горбуліна. – К., 2006. – Вип. 32. - С. 8-24. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України).
88. Ухвалено директиву про блакитну карту // Євробюлетень. – 2009. – № 6. – С. 17.
89. Хто і як наближається до Євросоюзу // Євробюлетень. – 2008. – № 12. – С. 12-15.
90. Час для плану Б: план допомоги для неплатоспроможних країн - членів єврозони не працює // Український тиждень. – 2011. – № 3. – С. 28-29.
91. Экономический кризис и Европа // Пропаганда. – 2008. – № 2. – С. 5.
92. Экономическое сотрудничество Украины со странами -членами Евросоюза в 2001 году // Обзор украинского рынка. – 2002. – № 5. – С. 17.
93. Як у ЄС використовують землі // Євробюлетень. – 2010. – № 11. – С. 18.
94. Азаров М. Шлях до Євросоюзу: нова економічна стратегія та перспективи інтеграції / М. Азаров // Україна-НАТО. – 2004. – № 1. – С. 37-45.
95. Азаров О. Україна та світова система торгівлі ГАТТ/СОТ: проблеми та перспективи / О. Азаров // Право України. – 2002. – № 6. – С. 144-147.
96. Александрова Е. Г. Создание институциональных предпосылок интеграции Украины в Европейский Союз / Е. Г. Александрова, В. П. Герасименко // Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия экономическая. – 2005. – Вып. 89-2. – С. 122-129. – Библиогр.: 6 назв.
97. Альошкіна А. А. Інноваційно-інвестиційний регіональний розвиток України в контексті європейської інтеграції / А. А. Альошкіна // Національна економіка України в світовому інтеграційному процесі : матеріали VII Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і студентів, м.Чернівці, 11 квітня 2008 року: збірка. – Чернівці, 2008. – С. 12-14. – Бібліогр.: с. 14.
98. Андрійчук В. Г. Декларативність і віртуальність набуття Україною асоціації з ЄС / В. Г. Андрійчук // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2009. – № 1. – С. 5-9. – Бібліогр.: 9 назв.
99. Андрощук, Г. О. Інноваційна політика Європейського Союзу / Г. О. Андрощук, Р. Є. Еннан // Наука та інновації. – 2009. – № 5. – С. 85-97.
100. Андрусевич, Н. Нове фінансове забезпечення реалізації Європейської політики сусідства: механізми та перспективи / Н. Андрусевич // Екологія. Право. Людина. – 2007. – № 2-3. – С. 15-17

Розділ: Бібліотека Переглядів: 1243 | Розміщено: 22 вересня 2011


 

Меню сайту
Радимо прочитати

Copyright © 2010 Центр європейської інформації в м. Запоріжжя
 

Авторизація ...

Логін :
Пароль :