Центр європейської інформації в м. Запоріжжя

Головна Про наш центр Анонси Новини Контакти Портал Мережі

Головна » Бібліотека » Україна та європейська інтеграція: правовий вимір

Україна та європейська інтеграція: правовий вимір
Бібліографічний покажчик
Розділ 1. Теоретичні аспекти інтеграції України в європейський правовий простір

1. Азральян Д. Б. Етапи та стратегії адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу / Д. Б. Азральян // Майбутні юристи про права і свободи громадян : зб. студент. наук. статей / за заг. ред. С. М. Тимченка і Т. О. Коломоєць. – Запоріжжя, 2008. – С. 5-7. – Бібліогр.: 3 назв.
2. Асланян Г. Проблеми удосконалення інституційних механізмів європейської інтеграції України / Г. Асланян, Д. Ковриженко // Часопис ПАРЛАМЕНТ. – 2005. – № 5. – С. 19-28.
3. Аслаян Г. Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу / Г. Аслаян // Часопис ПАРЛАМЕНТ. – 2004. – № 2. – С. 12-14.
4. Баймуратов М. Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу : політико-правовий аналіз / М. Баймуратов, С. Максименко // Право України. – 2001. – № 10. – С. 101-104.
5. Бандурка О. М. Внесення змін до проекту Закону України "Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу" / О. М. Бандурка, К. М. Рудой // Наше право. – 2004. – № 1. – С. 11-16.
6. Баронін А. Вплив юридичного врегулювання кордонів Євросоюзом в політичному процесі інтеграції України / А. Баронін // Право України. – 2003. – № 2. – С. 142-145.
7. Білозерська Т. О. Інституційний механізм адаптації законодавства України до норм та стандартів ЄС / Т. О. Білозерська // Право і безпека. – 2007. – № 6'2. – С. 15-21.
8. Бондаренко І. Адаптація законодавства України до європейського законодавства - один з пріоритетних напрямів реформування правової системи України / І. Бондаренко // Право України. – 2002. – № 7. – С. 63-65.
9. Вечерко В. "Перешкоди на шляху України до ЄС є значними, але їх можна подолати" : [розмова з Народним депутатом, першим заст. Голови ВР України з питань європейської інтеграції Володимиром Вечерком / спілкувався О. Ніколайчик] // Юридична газета. – 2008. – 29 січня (№ 3-4). – С. 14-15.
10. Воротін В. Державна європейська інтеграційна політика розвитку України / В. Воротін // Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України. – 2002. – № 1. – С. 33-44.
11. Ганзенко О. О. Інтеграція у Європейське Співтовариство - стратегічний курс розвитку української держави і права: деякі культурологічні аспекти / О. О. Ганзенко // Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю на етапі реформування кримінального судочинства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 14-15 травня 2002 р. м. Запоріжжя : у 2 ч. / голова оргком. М.В.Тищенко. – Запоріжжя, 2002. – Ч. 1. – С. 171-173.
12. Ганзенко О. О. Теоретичні аспекти інтеграції України в європейський культурно-правовий простір [Електронний ресурс] / О. О. Ганзенко // Вісник Запорізького національного університету. Серія: Юридичні науки. – Запоріжжя, 2009. – № 1. – С. 23-27. – Режим доступу: http://ebooks.znu.edu.ua/files/Fakhovivydannya/vznu/juridichni/2009_1/23-27.pdf.
13. Гернфельд Г. -. Загальнодержавна програма адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу / Г.-Г. Гернфельд // Законотворчість. Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним та європейським правом : зб. наук.-практич. матеріалів / гол. ред. ради В.О.Зайчук; авт. О.В.Богачова, Г.-Г.Гернфельд, Т.Л.Гладкова та ін. – К., 2001. – С. 34-37. – (Бібліотека Української школи законотворчості ; вип. 4.).
14. Гурнак В. Про необхідність прискорення адаптації українського законодавства до євростандартів / В. Гурнак, М. Гурнак // Економіст. – 2007. – № 6. – С. 44-45. – Бібліогр.: 3 назв.
15. До Європи обіцяють дослухатися : [кроки щодо модернізації країни влада звірятиме з рекомендаціями Венеціанської комісії] // Урядовий кур'єр. – 2011. – 11 червня (№ 106). – С. 3.
16. Друзенко Г. Реформування механізму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу / Г. Друзенко // Юридична Україна. – 2003. – № 7. – С. 48-54.
17. Дудар С. К. Сучасний стан та тенденції здійснення теоретико-правових досліджень процесу європейської правової інтеграції в Україні / С. К. Дудар // Держава і право. – 2010. – № 48. – С. 10-16.
18. Железняк Н. Проблеми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу / Н. Железняк // Право України. – 2004. – № 11. – С. 140-143.
19. Законотворчість. Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним та європейським правом : зб. наук.-практ. матеріалів / гол. ред. ради В.О.Зайчук; авт. О.В.Богачова, Г.-Г.Гернфельд, Т.Л.Гладкова та ін. - К. : ТОВ АТОПОЛ інк, 2001. – 200 с. - (Бібліотека Української школи законотворчості ; Вип. 4.).
20. Зеркаль О. В. Загальний нарис розвитку співробітництва між Україною та ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки / О. В. Зеркаль // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2011. – № 6. – С. 11-17.
21. Катеринчук І. Проблема управління адаптацією права України до права ЄС у вітчизняній та зарубіжній думці / І. Катеринчук // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 10. – С. 158-161.
22. Качка Т. Загальний огляд стану адаптації законодавства України до законодавства ЄС / Т. Качка // Часопис ПАРЛАМЕНТ. – 2005. – № 8. – С. 12-16.
23. Косович, В. Міжнародне право як засіб вдосконалення нормативно-правових актів України / В. Косович // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2011. – № 54. – С. 16-28.
24. Костюк С. М. Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу: стан, проблеми та перспективи / С. М. Костюк // Науковий вісник Дипломатичної академії України / ред. Тупчієнко Л.С. – К, 2000. – Вип. 4 : Європа: поступ у ХХI століття (історія, сучасний стан, перспективи). – С. 196-202.
25. Костюченко Я. М. Правове регулювання співробітництва України і Європейського Союзу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Я. М. Костюченко. - К., 2010. - 18 с
26. Кравчук І. Адаптація права України до права Європейського Союзу: цілі, етапи, пріоритети / І. Кравчук // Право України. – 2004. – № 10. – С. 132-135.
27. Кравчук І. Контроль правотворчого процесу з метою адаптації права України до права ЄС / І. Кравчук // Право України. – 2005. – № 4. – С. 75-77.
28. Кравчук І. Реформування інституційного механізму адаптації права України до права ЄС / І. Кравчук // Право України. – 2005. – № 1. – С. 16-20.
29. Кравчук І. Стратегічне планування європейської інтеграції України / І. Кравчук // Право України. – 2008. – № 12. – С. 112-117. – Бібліогр.: 18 назв.
30. Куровська І. А. Розв`язання проблем гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу як передумова інтеграції України до Європейських Співтовариств : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / І. А. Куровська. - К., 2007. - 20 с.
31. Куровська І. А. Розв`язання проблем гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу як передумова інтеграції України до Європейських Співтовариств : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / І. А. Куровська. - К., 2007. - 20 с.
32. Лаба О. В. Право Європейського Союзу та право України: теоретико-правові проблеми співвідношення та гармонізації (1991 - 2004 рр.) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук :12.00.01 / О. В. Лаба. - К., 2005. - 21 с.
33. Лавринович О. В. Про стан виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу : виступ Міністра юстиції України на пленарному засіданні Верховної Ради України 21 березня 2007 р. / О. В. Лавринович // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2007. – № 4. – С. 5-26.
34. Макаруха З. Вироблення та реалізація стратегії інтеграції України в ЄС: правовий аналіз / З. Макаруха // Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. праць / ред. кол. Л.В.Губерський (гол. ред.) та ін. – К., 2010. – Вип. 89, Ч. І. – С. 134-136. – Бібліогр.: с. 136.
35. Минькович-Слободяник О. В. Правова політика у сфері інтеграції з Європейським Союзом / О. В. Минькович-Слободяник // Держава і право. – 2008. – № 41. – С. 98-105.
36. Мурзагалієва, Д. Міжнародні правові аспекти інтеграційних процесів / Д. Мурзагалієва // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 6. – С. 168-170.
37. Пересунько С. И. Правовые стандарты Объединенной Европы: проблемы адаптации и унификации законодательства Украины в соответствии с новой технологией правовой реформы / С. И. Пересунько // Наш девиз. – 2004. – № 1-2. – С. 36-39.
38. Плавич В. Системна інтеграція України до Європейського Союзу / В. Плавич // Юридична Україна. – 2004. – № 2. – С. 4-9.
39. Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу : Євроінтеграційні процеси в Україні // Наука сьогодні. – 2004. – № 30. – С. 13-16.
40. Про затвердження плану заходів щодо виконання у 2011 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2011 р. № 790-р // Урядовий кур'єр. – 2011. – 12 жовтня (№ 188). – С. 10-14.
41. Про затвердження плану першочергових заходів щодо інтеграції України до Європейського союзу на 2011 рік: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 р. № 612-р // Урядовий кур'єр. – 2011. – 29 липня (№ 137). – С. 11.
42. Радченко О. І. Нормативне забезпечення процесу адаптації законодавства України до законодавства ЄС / О. І. Радченко // Право і суспільство. – 2011. – № 2. – С. 73-78. – Бібліогр.: 15 назв.
43. Самойленко Г. В. Питання адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу / Г. В. Самойленко // Влада. Людина. Закон. – 2007. – № 3. – С. 25-27.
44. Смирнов М. Інституційна реформа в Україні - передумова інтеграції до Європейського Союзу / М. Смирнов, Р. Комісарчук // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – № 9. – С. 77-89.
45. Смирнова К. Європейська інтеграція України: актуальні питання / К. Смирнова // Право України. – 2011. – № 5. – С. 148-152.
46. Стрижак Н. Нормативно-правове забезпечення управління процесом адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу / Н. Стрижак // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2007. – № 4. – С. 171-177.
47. Сюр Н. В. Правова інтеграція України до Європейського Союзу: теоретико-правове дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Н. В. Сюр. - К., 2006. - 20 с.
48. Тимчук О. Л. Проблеми визначення місця України на правовій карті світу в контексті європейської інтеграції / О. Л. Тимчук // Держава та регіони. Серія: Право. – 2006. – № 1. – С. 96-100.
49. Трубіна М. В. Теоретико-прикладні аспекти адаптації законодавства України до законодавства європейських співтовариств / М. В. Трубіна // Економіка. Фінанси. Право. – 2011. – № 4. – С. 36-39. – Бібліогр.: 14 назв.
50. Україна - Європейський Союз : зібрання міжнародних договорів та інших документів (1991-2009). - К. : ЮСТІНІАН, 2010. - 608 с.
51. Ченкова В. Г. Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу / В. Г. Ченкова // Правова держава очима молодих дослідників. – Одеса, 2002. – С. 311-316.
52. Череватий С. В. Розвиток ідей європейської інтеграції та її значення для України / С. В. Череватий // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї / гол. ред. кол. М.І.Михальченко. – К., 2010. – Вип. 19. – С. 359-367. – Бібліогр.: с. 367.
53. Чечетов М. Модернізація країни - ключ до європейського дому / М. Чечетов // Голос України. – 2011. – 4 жовтня (№ 184). – С. 3.
54. Чумак Т. Адаптація нормативно - правових актів України до законодавства Європейського Союзу / Т. Чумак // Вісник податкової служби України. – 2003. – № 1. – С. 7-10.
55. Шепель А. О. Деякі правові аспекти європейської інтеграції України / А. О. Шепель // Часопис Київського університету права. – 2002. – № 2. – С. 70-78.
56. Шепель А. О. Деякі правові аспекти європейської інтеграції України / А. О. Шепель // Часопис Київського університету права. – 2002. – № 1. – С. 81-90.

Зміст покажчика:
Теоретичні аспекти інтеграції України в європейський правовий простір
Проблеми адаптації конституційного законодавства
Проблеми інтеграції адміністративно-правової системи України
Фінансове та податкове право в умовах європейської інтеграції України
Основні напрями вдосконалення цивільного права України
Адаптація трудового права України до міжнародних стандартів
Земельне та екологічне право України на шляху до ЄС
Проблеми реформування кримінального та кримінально-виконавчого права України
Цивільний та кримінальний процесу країни та європейські стандарти судочинства
Європейський вимір реформування судових та правоохоронних органів

Повністю зі змістом покажчика можна ознайомитися на сайті наукової бібліотеки Запорізького національного університету : http://library.znu.edu.ua/bibliofraf/ukrayina-_s_pravo.pdf

Розділ: Бібліотека Переглядів: 1224 | Розміщено: 8 грудня 2011


 

Меню сайту
Радимо прочитати

Copyright © 2010 Центр європейської інформації в м. Запоріжжя
 

Авторизація ...

Логін :
Пароль :