Центр європейської інформації в м. Запоріжжя

Головна Про наш центр Анонси Новини Контакти Портал Мережі

Головна » Новини » Розвиток місцевої демократії

Розвиток місцевої демократії
В рамках Європейського тижня місцевої демократії та Дня відкритих дверей в Запорізькій обласній раді, за ініціативою Запорізької молодіжної ради відбулися громадські слухання на тему - «Розвиток місцевої демократії в органах місцевого самоврядування на сучасному етапі. Участь молоді в законотворчих процесах. Студентське та учнівське самоуправління в Запорізькій області». В них взяли участь члени молодіжного парламенту, представники студентської та учнівської молоді.
Представники запорізької обласної молодіжної громади обговорили та ухвалили рекомендації громадських слухань на тему: "Студентське та учнівське самоврядування в Запорізькій області". Рекомендації громадських слухань на тему:
«Студентське та учнівське самоврядування в Запорізькій області»

Учасники громадських слухань «Студентське та учнівське самоврядування в Запорізькій області», які відбулися 15 жовтня 2010 року, усвідомлюють важливість розвитку інститутів учнівського та студентського самоврядування не тільки в Запорізькій області, а й на рівні держави.
Відповідно до Положення про Запорізьку обласну молодіжну раду серед переліку основних завдань діяльності цього консультативно-дорадчого органу є сприяння розвитку студентського та учнівського самоврядування.
Закон України “Про вищу освіту” було прийнято у 2002 році, а вже у 2005 році Україна, в числі інших 45 європейських країн, приєдналася до Болонського процесу, що поставило перед вищими навчальними закладами нові завдання та висунуло нові вимоги до умов і якості їх освітньої діяльності. Перед студентами ж і випускниками постало питання щодо якості вищої освіти, яку вони здобувають чи вже здобули, та конкурентоздатності їх знань, вмінь і навичок на вітчизняному, європейському та світовому ринках праці.
Однією з вимог Болонського процесу є обов’язковість існування у вищій школі органів студентського самоврядування.
В Законі України «Про вищу освіту» з’явилася стаття 38 Студентське самоврядування, якою на законодавчому рівні закріплено право студентів створювати органи студентського самоврядування, визначено повноваження цих органів та їх завдання.
На сьогодні існує серйозна проблема – невідповідності якості освіти сучасним вимогам, у зв’язку з чим Україна не представлена в жодному з основних міжнародних рейтингів найкращих університетів, а близько 20 % роботодавців указують на невідповідність кваліфікації працівників займаній посаді.
Президент України Віктор Янукович у своєму Посланні до Українського народу від 03 червня 2010 року відзначив той факт, що “жоден з українських університетів не входить до рейтингу п’ятисот кращих вищих навчальних закладів світу, що є тривожним показником стану української освіти”.
За оцінками Світового банку індекс економіки знань, який розраховується з показників розвитку інноваційної системи, освіти і людських ресурсів, інформаційно-комунікаційних технологій та економічного режиму і державного управління, для України становить 6,0. Для провідних країн світу він перевищує 9 (Сполучені Штати Америки, Ірландія, Великобританія, Канада, Норвегія, Нідерланди, Фінляндія, Швеція, Данія.). Українські університети практично не представлені у світових і європейських рейтингах. Кількість науково-технічних статей, надрукованих українськими вченими в провідних світових наукових журналах у 2006 році становила 4 044 (проти 96 449 – вченими Великобританії, 23 033 – вченими Росії, 14 240 – вченими Ізраїлю). Частка України на світовому ринку наукомісткої продукції є меншою 0,1 %, питома вага обсягу виконаних науково-технічних робіт складає біля 1% ВВП України. На фоні збільшення кількості осіб з науковими ступенями погіршується якість їх підготовки, посилюється відтік кадрів в інші сфери діяльності, міграція найбільш кваліфікованої та професійно придатної до творчого пошуку частини еліти, зростає середній вік дослідників. Як наслідок, за даними глобального індексу конкурентоспроможності у 2010 році серед 139 країни Україна, займаючи за рівнем вищої освіти та фахової підготовки 46 місце, за технологічним розвитком посіла 83 місце, а за інноваціями – 88 місце.
Згідно з останніми змінами до Закону України «Про вищу освіту» фінансовою основою студентського самоврядування є кошти, визначені Вченою радою вищого навчального закладу в розмірі не менше 0,5 відсотка коштів спеціального фонду відповідного вищого навчального закладу. Дані кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання їх завдань і повноважень. Не менш як 30 відсотків коштів мають витрачатися на підтримку наукової діяльності осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі.
З огляду на вищезазначене, органи студентського самоврядування повинні більше цих коштів витрачати на освітній процес.
Найбільшою проблемою реалізації останніх змін до закону «Про вищу освіту» є відсутність законодавчо врегульованого механізму надання органам студентського самоврядування вищих навчальних закладів України 0.5 % спеціального фонду відповідного навчального закладу, що є нормальною практикою як в країнах Європи так і Росії вже не перший рік.
Запорізька обласна молодіжна рада своїм рішенням від 02.09.2010 №34 «Про звернення Запорізької обласної молодіжної ради до Президента України стосовно фінансової основи студентського самоврядування вищих навчальних закладів» звернула увагу влади до проблеми фінансування органів студентського самоврядування.
Важливі і принципові питання щодо інтеграції України до європейського простору вищої освіти були предметом неодноразових парламентських слухань, нарад, обговорень, конференцій, рішень органів державної влади тощо. Проте, як відзначив Президент України Віктор Янукович у своєму виступі на засіданні Громадської гуманітарної ради 26 серпня 2010 року, жодна з освітніх реформ у минулі роки не була реалізована в повному обсязі, у результаті чого накопичилася низка проблем, які необхідно невідкладно вирішувати.
Залишається поза увагою інститут учнівського самоврядування в системі загальної середньої освіти. Законом України «Про освіту» (ст.ст.10, 16, 51) учні мають право особисто або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні, вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту тощо.
Це означає, що до учнів потрібно прислухатися, допомагати їм розвивати свої лідерські якості.
Нажаль, в багатьох школах Запорізької області взагалі не знають поняття «учнівське самоврядування». Органи влади також не приділяють уваги розвитку учнівського самоврядування.
Модернізація країни неможлива без участі молоді як соціальної групи, найбільш схильної до новацій і перетворень. Участь у соціальному та суспільно-політичному житті – це засіб самореалізації, досягнення матеріального добробуту, забезпечення потреб та інтересів молодої людини.
Студентське самоврядування залишається осторонь проблеми соціального захисту студентів, стипендіального забезпечення, поселення соціально-незахищених категорій студентів у гуртожитки, керування студентськими гуртожитками.
Багато функцій і завдань органів студентського самоврядування дублюються первинними профспілковими організаціями студентів, що згодом призводить до виникнення конфліктних ситуацій. Звісно це потребує законодавчого врегулювання.
Враховуючи загальні проблеми студентського та учнівського самоврядування в Запорізькій області, учасники громадських слухань
рекомендують:

1. Президенту України:
1)Забезпечити належне дотримання вимог «Європейської хартії щодо участі молоді в громадському житті на місцевому та регіональному рівні».
2) Створити Всеукраїнську молодіжну раду, як консультативно-дорадчий орган при Президенті України.

2.Верховній Раді України:
Розробити та ухвалити комплексний Закон України «Про студентське та учнівське самоврядування в України» узгодивши його з приписами Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та іншими законодавчими актами.

3. Кабінету Міністрів України, обласним державним адміністраціям:
При розробці державних та регіональних програм з питань освіти та молоді підтримувати діяльність учнівського та студентського самоврядування.

Прес-служба Запорізької обласної ради
Розділ: Новини Переглядів: 1079 | Розміщено: 15 жовтня 2010


 

Меню сайту
Радимо прочитати

Copyright © 2010 Центр європейської інформації в м. Запоріжжя
 

Авторизація ...

Логін :
Пароль :